;
Grimsrud Entreprenør avd. Kystmiljø legger SESU

Sarpsborg kommune bygger for fremtiden

Her legges et delstrekk av 4,6 kilometer DN800 SESU-XL ned i Glomma. Sarpsborg kommune bygger en ny overføringsledning, og den bygges for større fremtidige behov.

Høsten 2023 blir 4600 meter DN800 SESU-XL ferdig vektet PE-ledning sveiset og lagt på bunnen av Glomma. Den jobben er det Grimsrud Entreprenør AS avdeling Kystmiljø som gjør, for byggherre Sarpsborg kommune.  

Undervannsledningen er en del av en hovedoverføringsledning fra Baterød vannverk til området øst for Glomma. Eller mellom høydebassengene på Ravneberget og Sandbakken, for å si det lokalt og spesifikt.  

Vannforsyning for framtida 

Den 4,6 kilometer lange SESU-XL-ledningen i Glomma går over i en 7-8 kilometer lang ledning på land, bygget konvensjonelt i grøft.  

– Her bygger vi en vannforsyning for framtida. De store dimensjonene blir ikke utnyttet fullt ut i første omgang. Planen er å videreføre den som en ringledning rundt Sarpsborg. I fremtiden kan den også forsyne Fredrikstad kommune via Movar-ledningen 

Det sier Gunnar Fossen Larsen, prosjektleder VVA i Sarpsborg kommune.  

Videreføringen vil skje i flere trinn. Først med en 4,5 km landledning til Sandbakken høydebasseng. Deretter med en 5,6 km landledning som «fullfører« ringledningen rundt Sarpsborg.  

– Dette utføres i sammenheng med rehabilitering av Alvim renseanlegg og nye forsyningsledninger dit. Renseanlegget er under bygging og forsyningsledninger under prosjektering, sier han.  

– Derfor valgte vi SESU-XL 

Kommunen har valgt å bygge ledningen i ferdig vektet SESU-XL fra Hallingplast, i stedet for tradisjonell undervannsledning med utvendige lodd. Mye av årsaken til det befinner seg under vannflaten du ser på bildene.  

Enkelte steder i traseen er det temmelig grunt. Så grunt at man hadde vært nødt til å grave ganske dyp grøft for å oppfylle Statsforvalterens krav til leggedybde.  

– 1,2 meter fra topp ledning til midlere vannstand. Med lodd ville det vært 1,2 meter fra topp lodd. De grunneste stedene ville det blitt mye graving for å få plass. Vi sparer faktisk 1,7 kubikkmeter graving pr meter rør når vi kan bruke SESU-XL. De er tunge saker å håndtere på land, men mye mer letthåndterlige ved senking, sier Gunnar Fossen Larsen. 

Last ned: Gratis E-bok om undervannsledninger