Marked

Fiskeoppdrett

Oppdrettsnæringen har gjennom de siste tiårene virkelig sett styrken i å ha fleksible rørmaterialer i sine anlegg både til havs og på land. Der tradisjonelle materialer trettes ut av naturkreftene, lever PE-rør med naturen og skaper tryggere anlegg for næringen.

Sjøanlegg 

Hallingplast leverer lokalproduserte PE-trykkrør som brukes i fiskemerder. Det er ikke tilfeldig at PE er det ledende byggematerialet for fiskemerder. Fleksibiliteten i PE-rørene gjør at merdene lever med, istedenfor å kjempe imot, bølge- og strømkrefter. Gjennom å sveise PE-rørene oppnår man strekkfaste skjøter uten svake punkter med lang levetid. Dette er viktig i en tid der fiskemerdene blir stadig større og flyttes lengere ut i åpent hav der et krevende miljø stiller strenge krav til kvalitetsmaterialer. Våre løsninger for sjøanlegg har gjennomgått nøye testing - helt opp til 27 meters bølgehøyde.  

Landbaserte anlegg 

Hallingplast leverer en rekke rørsystemer for landbaserte fiskeanlegg, eksempelvis for inntak av vann, fisketransport, foringsrør eller rør knyttet til utslipp av prosessvann eller renset avløp. Fordelene ved å benytte PE-rør for denne type operasjoner knytter seg til at rørene er 100% korrosjonsfrie og at installasjonsprosessen er enkel og effektiv. Rørene er glatte og kan sveises sammen uten tap av styrke. Vi er i dag leverandør på flere av de største landbaserte anleggene langs kysten. 

Foringsrør og kontinuerlige produktutviklinger 

PE-materialet egner seg også godt som fôringsrør til laksemerder. På dette området skjer det stadig produktutviklinger som Hallingplast tar del i. Vi har blant annet utviklet rør i naturell farge som gjør det enklere for operatører å lokalisere fôrstopp, gjort grep som forhindrer spredning av mikroplast, samt utviklet antistatiske foringsrør i samarbeid med ScaleAQ. De antistatiske rørene leder elektriske ladninger ut i sjøen, noe som er med på å øke sikkerheten på anlegget betraktelig ved at operatørene ikke får elektriske utladninger ved kontakt med foringsrørene.  

Trenden innen sjøbasert foring går nå over på vannforing, som både fjerner problemer med oppbygging av statisk elektrisitet i rørene, samt slitasje av rørene under drift. Hallingplasts nye foringsrør produseres på resirkulert plast, og er tatt frem i samarbeid med ScaleAQ. 

Sirkulære verdikjeder 

Våre PE-rør kan helt eller delvis produseres på resirkulerte materialer. Sommeren 2024 vil vårt nye produksjonsanlegg stå klart i Ål i Hallingdal. Det er skreddersydd for å resirkulere høykvalitetsplast fra blant annet oppdrettsnæringen, og har en produksjonskapasitet på hele 10.000 tonn. På den måten er vi med på å skape sirkulære verdikjeder innen havbruk.  

Vi hjelper deg å velge riktig

Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg å velge riktig løsning til ditt prosjekt.

Kontaktperson
Sverre Tragethon
Daglig leder
Administrasjon