Miljø og bærekraft

Hallingplast lager produkter som brukes i naturen. Derfor tar vi vare på det som er rundt oss. Vår virksomhet skal møte dagens behov på en måte som skaper bedre løsninger for fremtiden. Alt vi gjør skal ha positiv virkning på samfunnet. Bærekraft, miljø, helse, sikkerhet og kvalitet definerer derfor hvem vi er. Hva vi tror på. Det styrer hvem vi ønsker å jobbe sammen med.
Kvalitet gir de tryggeste løsningene over tid. Derfor styres vi av holdningen om at «det alltid kan bli bedre». Vi har jobbet med bærekraftig innovasjon i tre generasjoner for å skape verdier for våre kunder, samfunnet og miljøet.

Vi har en utålmodighet for å løse oppgaver bedre, og mer skånsomt for miljøet. Derfor er vi langsiktige i våre valg og investeringer, og henter ikke ut gevinst på bekostning av andre. Vi skal, som den norske bonden; overlate garden i bedre stand til neste generasjon. Våre verdier og vårt grunnsyn gjør oss til en industribedrift i vekst.

Valg vi lever godt med

Vi jobber i samsvar med alle lover og regler, og driften er ISO 9001-sertifisert. Strømmen og varmen er fornybar og kortreist. Produksjonslinjene optimaliseres fortløpende for å sikre lavest mulig ressursbruk. Vi jakter alltid på råvarene og prosessene som lar oss lage mer med lavere ressursbruk. Vannsystemene har filter for å hindre utslipp, og rørene kappes slik at støvet fanges opp.  Vi har bygget solcelleanlegg og gjør investeringer i resirkuleringskapasitet. Avfallet skal være så lite som mulig, kjøretøyene fossilfrie, og transporten inn og ut av vårt fabrikkområde skal ha lavest mulig karbonavtrykk. 

Plast er ikke plast 

Rørplast har lang levetid, og nær uendelige muligheter for gjenbruk. Våre plastrør løser kritiske oppgaver i samfunnet på måter som er mer bærekraftige. Det er det rørmaterialet som er mest energieffektivt å produsere. Produktene designes slik at de kan gjenvinnes og bli til nye produkter med samme høye kvalitet. Slik unngår vi at nye råvarer må hentes ut, og vi motvirker knapphet på høyverdi-plast inn i fremtiden. Ombruk og mindre ressursbruk er de viktigste komponentene for å skape et mer bærekraftig samfunn.  

En trygg arbeidsgiver

Vi ønsker å skape spennende og trygge arbeidsplasser i vårt nærmiljø. Vi oppfordrer våre kolleger til å forbedre prosesser og systemer, og utvikle produkter og løsninger som gir mest mulig verdi med bruk av færrest mulig ressurser.

Les mer om hvordan det er å jobbe hos oss