Fossilfrie rørsystem

Hallingplast ISCC-PLUS sertifisert, og tilbyr rør der råmaterialet stammer fra ikke-fossile kilder etter massebalanseprinsippet. Rørene har de samme fysiske og kjemiske egenskapene som våre standardrør. Dette gjør at kvaliteten på produktet blir den samme.

Hva innebærer massebalanseprinsippet?

Råvaren som har opprinnelse fra fossilfrie kilder blandes fysisk med råvare som kommer fra fossile kilder ved starten på verdikjeden. Derfor kan vi ikke garantere at materialet i det fysiske røret som du kjøper er fossilfritt. Det vi kan garantere er at tilsvarende mengde fossilfritt råmateriale er puttet inn i verdikjeden og blir brukt et eller annet sted i verden. Hvert ledd i verdikjeden er sertifisert og utsteder sertifikat til neste ledd og på den måten sikrer man sporbarhet i verdikjeden. Hvert ledd må ha et system som garanterer at man ikke selger mer fossilfritt materiale enn det man kjøper inn og dette kontrolleres av tredjepart.

Massebalanseprinsippet gjør at man kan benytte allerede eksisterende infrastruktur og produksjonslinjer. Dette er bra både for økonomien og miljøet.

Fordeler ved å kjøpe ISCC PLUS-sertifiserte produkter‎‎

  Lagring av begrensede fossile ressurser
  Støtte en bærekraftig økonomi – bioøkonomi og sirkulær økonomi
  Miljømessig og sosialt bærekraftig produksjon i henhold til ISCC PLUS-krav er sikret
ISCC PLUS sertifikat sikrer bio-basert råvare

Lavere klimaavtrykk med fossilfri råvare

Ved å velge fossilfri råvare, så vil du få et produkt med lavere klimafotavtrykk. Tabellen under viser utslipp i CO2-ekvivalenter for PE og PP med tradisjonell råvare fra fossile kilder og ISCC PLUS sertifisert fossilfri råvare. Utslippstallene er beregnet av vår råvareleverandør og er ikke verifisert av ISCC.

Tradisjonell råvare:

 • PP 1,5kg CO2eq/kg
 • PE 1,4kg CO2eq/kg

ISCC PLUS sertifisert bio-sirkulær råvare

 • PP -0,4kg CO2eq/kg
 • PE -0,24kg CO2eq/kg

Tallene har følgende forutsetninger:

 • 100% ISCC PLUS sertifisert råvare
 • Råvare levert fra vår leverandør til fabrikken i Kleivi
 • Hallingplasts produksjon og transport ut til kunde er ikke inkludert

ISCC PLUS-sertifisering

Det er gjennom sertifiseringsordningen ISCC PLUS at vi kan tilby fossilfrie rør. Sertifiseringen innebærer at vi blir revidert årlig av ekstern tredjepart. Derfor kan du som kunde være trygg på at vi tilfredsstiller kravene i sertifiseringen.

Hallingplasts råvareleverandører kan levere bio-sirkulære råvarer til oss. Det vil si at råvarenes opprinnelse er avfallsprodukter og produksjonen av disse råvarene legger altså ikke beslag på areal som kunne blitt brukt til matproduksjon.

Fordeler ved å kjøpe ISCC PLUS-sertifiserte produkter‎‎

 • Lagring av begrensede fossile ressurser
 • Støtte en bærekraftig økonomi – bioøkonomi og sirkulær økonomi
 • Miljømessig og sosialt bærekraftig produksjon i henhold til ISCC PLUS-krav er sikret

ISCC logo

Les mer om ISCC-PLUS sertifiseringen her

Vi hjelper deg å velge riktig

Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg å velge riktig løsning til ditt prosjekt.

Kontaktperson
Guro Langslet Lilleslåtten
Leder HMS- og Kvalitetsstyring
Administrasjon