;

Resirkulering

Vi får ofte spørsmål om hvordan man skal behandle rør som blir til overs på anlegg, eller som skades under anleggsperioden og derfor må kasseres. Heldigvis finnes det gode svar, og når det gjelder resirkulering er PE og PP svært gode materialer å benytte.
Resirkulert PE råvare

Resirkulering av PE trykkrør og PP grunnavløpsrør

PE og PP tilhører plastgruppen Polyolefiner, som i sin rene natur kan resirkuleres og bli til nye produkter. De kvalitetene som brukes i Trykkrør, Grunnavløpsrør og Kabelrør er av høy kvalitet, og vil derfor ha en mengde ulike bruksområder når de er resirkulert. Hallingplast er blant de rørprodusenter som har eget resirkuleringsanlegg hvor vi tar kasserte rør fra produksjonen og gjenbruker dette i nytt råmateriale.

Kvalitet på rør som skal leve lenge

En del standarder tillater bruk av resirkulert materiale fra egen produksjon inn i nye trykkrør og grunnavløpsrør, men Hallingplast benytter det utelukkende i andre produkter, da vi ønsker 100 prosent jomfruelig materiale i den infrastrukturen som skal leve i minimum 100 år. Dette er produkter som skal forsyne oss med drikkevann og transportere bort avløpsvannet. For en del  andre produkter hvor det ikke er like strenge krav på materialet kan man ofte benytte resirkulert materiale.

For alle som bruker PE og PP ute i markedet, har også avfallsaktørene begynt å ta tak i dette, og lage ordninger for å hente og ta imot dette avfallet. Det finnes flere aktører både i Norge og Sverige som jobber med vasking, resirkulering og pelletering av materiale laget av returnert PE og PP, som igjen selges til produsenter av ulike produkter. Det vil jeg betegne som miljøvennlighet i praksis!

Hvordan fungerer så resirkulering av PE og PP?

For forbruksplast vil det være svært mye ulik plast som er blandet sammen, og det kan være vanskelig å skille det ut for å skape rene og gode produkter av det resirkulerte materialet. Når det gjelde rør og rørdeler er det tvert imot ganske enkelt å skille ut PE og PP fra andre plastmaterialer, og resirkulere dette separat.

Første steg i prosessen er at materialet sorteres, vaskes og grovkvernes. En grovkvern kan se slik ut, (bildet over). Den «tygger ned» rørene i små biter, og transporterer det så videre til en finkvern som maler plasten ned i enda mindre biter. Deretter kjøres disse små bitene gjennom en ekstruder, som smelter plasten, siler den fra eventuelle urenheter, og deretter lager nye pellets av materialet. Resultatet blir et materiale som er resirkulert, rent, miljøvennlig – og ikke minst har en stor samfunnsverdi da det er materiale som ellers ville gått til energigjenvinning. Gjenbrukt PE- og PP-materiale av høy kvalitet kan gjenbrukes i svært mange produkter, og kvaliteten forringes i liten grad dersom man har en god kontroll på prosessen. 

Det må resirkuleres mer plast

Gjenvinningsgraden for metall har vært helt oppe i 80 prosent, mens den for plast ligger på kun 20 prosent. Da sier det seg selv at alle aktører en jobb å gjøre, selv om PE og PP for bruk i rør utgjør en liten del av det totale plastforbruket i verden. Hallingplast for sin del resirkulerer 100 prosent av eget kassert materialet etter betydelige investeringer i moderne kverner og pelleteringsutstyr Vi oppfordrer alle kunder og andre bransjeaktører om å levere inn alt plastavfall til aktører som kan bruke det videre.

For tips om hvem du kan levere til anbefaler jeg å ta kontakt med din lokale renovatør, eller din kontaktperson i Hallingplast.