Marked

Geoenergi

Hallingplast produserer fleksible helsveisede rørsystemer i høykvalitetsplast som brukes for å utnytte geoenergi og energilagring i bakken. Vi driver produktutvikling, og tar del i forsknings- og utviklingsprosjekter som skaper nye muligheter for utbredelsen av fornybare energikilder.

Pålitelige rørsystemer  

Geoenergi er fornybar energi som utvinnes fra varmen som naturlig skapes fra jordens indre. For å utnytte seg av energien borres det normalt flere hundre meter ned i bakken. Våre rørsystemer frakter geotermiske energi opp til overflaten. Normalt brukes energien til oppvarming av bygg ved at det oppvarmede vannet utnyttes via varmepumpe inne i bygg. Storskala varmelagring kan også kobles til fjernvarmenett. 

Vårt bidrag er å levere og kontinuerlig forbedre avanserte rørsystemer i høykvalitetsplast skreddersydd for bruk i geotermiske applikasjoner. Dette inkluderer blant annet distribusjonsrør, brønnrør og varmevekslingsrør som er utviklet med tanke på effektivitet, holdbarhet, sikkerhet og bærekraft. 

Innovasjon skaper nye muligheter 

Gode rørsystemer er avgjørende for effektiv og pålitelig utvinning og distribusjon av geoenergi. Dette er noen av punktene vi jobber etter for å drive produktutvikling innen geoenergi: 

Varmetransport: I geotermisk energiproduksjon er det nødvendig å transportere varme fra jordens indre til overflaten. Dette krever rørledninger som kan tåle høy temperatur og trykk. Derfor har vi utviklet rørsystemer som trygt kan operere med temperaturer opp til 100 grader celsius. Disse transporterer den varme væsken eller dampen fra brønnene uten lekkasjer.. 

Holdbarhet: Geoenergisystemer opererer ofte under ekstreme forhold med installasjoner flere hundre meter ned i bakken, som gjør det komplisert å reparere evt. skade. Evnen til å motstå korrosjon og slitasje over tid er derfor essensielt.  

Sikkerhet: Riktig valg av rør og installasjon av rør er avgjørende for å forhindre at små molekyler kan vandre gjennom rørveggen under drift.. Vi har utviklet et varmekollektorrør med diffusjonsbarrieresom eksempelvis hindrer at frostvæske lekker ut eller at oksygen trenger inn i systemet. Dette er viktig for beskyttelse av miljøet og de tekniske installasjonene i systemet. 

Lang levetid: Geoenergiprosjekter har som mål å være bærekraftige over tid. Dette innebærer at rørsystemene må ha lang levetid og kreve minimalt vedlikehold for å opprettholde kontinuerlig produksjon av geoenergi. Derfor har våre rørsystemer en svært lang levetid på. 

Miljøhensyn: Riktig valg av rørmaterialer og metoder kan bidra til å minimere miljøpåvirkningen av geoenergiprosjekter. Derfor bruker vi miljøvennlige rørmaterialer som kan resirkuleres, og som muliggjør installasjonsteknikker som reduserer utslipp og ressursbruk.  

Hallingplast er også ISCC-godkjent, og kan levere kollektorrør som er produsert på ikke-fossile plastmaterialer etter massebalanseprinsippet.

Geoenergi spiller en viktig rolle i overgangen til mer bærekraftige energikilder og reduserer avhengigheten av fossile brensler, spesielt i områder med tilstrekkelig geotermisk potensial. Hallingplast tar del i denne utviklingen gjennom å utvikle kvalitetsløsninger.

Vi hjelper deg å velge riktig

Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg å velge riktig løsning til ditt prosjekt.

Kontaktperson
Erik Lottrup
Produkt- og Salgssjef Energi
Salg og marked