;

Miljøansvar

Hallingplast har en arv og verdier som preger hvordan vi går til markedet. Vi tar vare på det som gir oss fremgang: Kolleger, lokalsamfunnet, kloke partnere og fremsynte kunder.
To personer går forbi gule PP-rør

Benytter kun plastråstoff som er miljøgodjent i EU

Vi bruker kun polypropylen (PP) og polyetylen (PE). Ingen tilsetningsstoffer. Disse råstoffene har ingen kjente skadevirkninger for helse og miljø. PP og PE kan også gjenbrukes 100% som råstoff i ny produksjon. 

Mikroplast og risiko for helse og miljø

Undersøkelser har ikke avdekket miljøproblemer i forbindelse med utskilling av mikroplast fra våre vann- og avløpsrør. Når rørene er nedgravd eller lagt i vann, har de omtrent ubegrenset holdbarhet pga. den kjemiske stabiliteten i produktene. PE er det raskest voksende materialet for fremstilling av drikkevannsrør i verden.  

Fossilfrie rørsystem

Hallingplast tilbyr rør der råmaterialet stammer fra ikke-fossile kilder etter massebalanseprinsippet. Rørene har de samme fysiske og kjemiske egenskapene som våre standardrør. Dette gjør at kvaliteten på produktet blir den samme. Vi tilbyr rør med 25 %, 50 %, 75 % eller 100 % innhold av ikke-fossil råvare iht. massebalanseprinsippet. 

Les mer om fossilfrie rørsystem her

Eget plastavfall resirkuleres

Det blir alltid plastavfall fra produksjonen i forbindelse med igangkjøring av produksjonslinjer eller rør som må vrakes. Dette avfallet blir 100% resirkulert ved at det hugges opp og granuleres i eget anlegg og benyttes på nytt i produksjonen. Vi unngår transport til resirkuleringsanlegg i utlandet og tilhørende forurensning. 

Annet avfall kildesorteres og samles inn av regionalt avfallsselskap som sikrer forsvarlig håndtering og gjenbruk. 

Les mer om hvordan Hallingplast AS resirkulerer PE trykkrør og PP avløpsrør her.

Sertifiserte leverandører

Vi velger leverandører som har et miljøstyringssystem i henhold til ISO14001 eller andre anerkjente internasjonale standarder. 

Redusert CO₂ utslipp ved NO-Dig installasjoner

Hallingplast har vært i front med å utvikle rørprodukter for gravefrie installasjoner fra midten av 90-tallet. Metoden gir betydelig og store miljøgevinster pga. redusert CO₂ utslipp i forhold til tradisjonell graving og transport av masser. Fysisk inngripen i nærmiljøet der rørinstallasjonen gjøres reduseres til et minimum, likeså støybelastningen for nærmiljøet. 

Fornybar energi

Vi bruker kun 100% fornybar energi.

Fjernvarme fra lokalt forbrenningsanlegg

Til oppvarming av bygninger i fabrikken utnyttes spillvarmen fra lokalt avfallsforbrenningsanlegg. Derved styrkes bærekraften i forbrenningsanlegget og i vårt eget behov for el-kraft reduseres. 

Varmegjenvinning fra eget prosessvann

Vi benytter grunnvann til prosesskjøling. Ved bruk av varmeveksler (200kW) får vi svært mye varmeenergi tilbake som varmer opp ventilasjonsluften i fabrikken. Derved reduseres behovet for elektrisitet. 

Reduserer vrakkjøring

Når ekstruderne kjøres i gang blir et alltid noe vrak inntil produktet har fått den form og kvalitet det skal ha. Ved å bruke siste tilgjengelig teknologi får vi mindre vrak. Vi er hele tiden på jakt etter teknologi som presser vrakprosenten. Det betyr mer produksjon og lavere energiforbruk.

Støy fra produksjonen

Betydelige tiltak er gjort for å redusere støyutslippet fra produksjonen og fabrikkområdet for å ikke belaste nærmiljøet. Målinger viser at vi holder oss godt innenfor utslippsgrensene for støy.

Vår logistikk- og transportfunksjon er omfattende

Vi søker kontinuerlig å redusere CO₂ utslippene ved å bruke en moderne bilpark og optimalisere kapasitetsutnyttelsen. Vi benytter faste lokale transportører med Euro 6-teknologi. Det gir svært lave utslipp til luft når det gjelder NOx og partikler (PM).