;

Beredskapsjobb i Bjørnafjorden

En viktig råvannsledning røk på bunnen av Gåssandvatnet og satte vannforsyningen i Bjørnafjorden kommune i fare. Hordaland Rørteknikk og samarbeidspartnere tok hasteoppdraget med å sveise, trekke og senke en ny 2,7 kilometer undervannsledning. Det ble gjort på rekordtid.

I midten av august oppdaget Bjørnafjorden kommune et brudd på en råvannsledning i Gåssandvatnet. Den er én av to ledninger fra vanninntaket til vannbehandlingsanlegget, og derfor svært viktig.  

Alvorlig situasjon for vannforsyningen

– Bruddet ble oppdaget ved at vi ikke fikk inn den vannmengden vi skulle ha til vannbehandlingsanlegget. Dette er den eneste vanntilførselen for Os-delen av Bjørnafjorden kommune, og det var en krisesituasjon.

Det sier Odd-Helge Henriksen, fungerende fagansvarlig på prosjektavdelingen i Bjørnafjorden kommune.

Bergen Vann drifter vann-nettet i Bjørnafjorden kommune. En ny hovedvannledning er bygget i forbindelse med E39, og skal få en rolle som reservevannforsyning til Os-delen av Bjørnafjorden kommune. Denne ledningen var i drift, men ikke klargjort for drikkevannskvalitet. Leveransesituasjonen var også noe anstrengt, og man vurderte at det ikke ville være en god løsning å hente vann fra denne nå.

På grunn av alvoret og hasteaspektet i den kritiske situasjonen ble det besluttet å bruke rammeavtalen til å få levert en ny ledning snarest mulig.

Hordaland Rørteknikk AS fikk tilbud om å utføre jobben med å legge en ny ledning. Det tilbudet takket de ja til, i godt samarbeid med IMC Diving, og det ble raskt satt ned en arbeidsgruppe med folk fra kommunen, Hordaland Rørteknikk (HRT) og IMC.  

Bjørnafjorden kommune

Bjørnafjorden ligger sørøst for Bergen. Kommunen ble etablert i forbindelse med kommunereformen i 2020 gjennom sammenslåing av Os og Fusa kommuner. Befolkningen teller omkring 25 000 innbyggere.

Bjørnafjorden ligger sørøst for Bergen. Kommunen ble etablert i forbindelse med kommunereformen i 2020 gjennom sammenslåing av Os og Fusa kommuner. Befolkningen teller omkring 25 000 innbyggere.

Hordaland Rørteknikk har omkring 30 ansatte. Hovedkontoret ligger i Holmefjord i "Fusa-delen" av kommunen. Selskapet jobber for kommunen, samt for øvrige oppdragsgivere på Vestlandet og i andre deler av Norge på flere virksomhetsområder:

  • VA
  • NoDig
  • VVS
  • Havbruk
  • Vannkraft

Ny DN500 vannledningOppdraget var å legge en ny loddet ledning på 2740 meter DN500 SDR11, på langs av det nevnte Gåssandvatnet.

Den gamle ledningen – en PE-ledning fra 70-tallet – var på på 315 mm. Parallelt med den går en DN450 som er av nyere dato, og som måtte kjøres på maksimal kapasitet etter bruddet i 315-ledningen.

– Vi omdisponerte interne ressurser for å ta tak i denne hastejobben, og kontaktet aktuelle eksterne ressurser. IMC Diving er en mangeårig samarbeidspartner på dykking og arbeider i vann. De er i stor grad "en av oss" på jobber som dette, og stilte naturligvis opp. De har levert lodd, loddmontasje og alt av logistikk med slep, senking og dykking.

Det sier Carl Johan Haugen, som er prosjektleder VA i Hordaland Rørteknikk AS (HRT).

Selv stilte HRT med anleggsledelse og sveising, mens håndtering på sveiseplass ble gjort med innleid 22 tonns gravemaskin.

Rask levering av SDR11 rør

Å få tak 2,7 kilometer DN500 SDR11 rør på kort varsel er ingen selvfølge.  
Samtidig med de første møtene kontaktet kommunen og HRT Hallingplast.

–De er veldig løsningsorienterte. Hallingplast skulle akkurat skifte produksjon på en linje, og kunne prioritere produksjon til oss. Allerede uken etter kom de første 400 meterne, og hele leveransen kom fortløpende ukene etter, sier Henriksen.

Den nye ledningen ble bygget i DN500 SDR 11.

– Den raske leveransean viser at Hallingplast er veldig fleksible på å produsere ting når man trenger det fort, sier Haugen.

Da var det bare for HRT å begynne å sveise. I løpet av den lille uka med forberedelser hadde prosjektet funnet en god plass for utsveising, på en strand innerst i Gåssandvatnet. Atkomsten var imidlertid en betydelig utfordring, med fem kilometer kjøring på en til dels dårlig kommunal vei.

Å forsøke å komme inn der med semitrailer var ikke forsvarlig. Rørene ble derfor losset i motsatt ende av vannet, på gamle E39. Rørene ble losset med kranbil, lagt rett i vannet og med åpne ender tauet i bunter på to og to rør inn til sveiseplassen.

Sparer tid på sveising

At rørene ble levert i 20-meters lengder. Det sparte prosjektet for mye sveisetid.

–Veldig bra! Bare det sparte oss nok for halvannen måneds byggetid, sier Odd-Helge Henriksen.

Sveiseplassen var prima. Flatt og fint, og nært vannet. Midt i den jobben måtte prosjektet avbryte noen dager på grunn av oversvømmelse. Mye nedbør gjorde at vannstanden steg, og hele sveisecontaineren ble stående under vann. Heldigvis skjedde dette onsdag og torsdag på et anlegg med fire dagers uke.

– Vi hadde laget prosedyrer i tilfelle flom, og pakket vekk alt utstyr som ikke tålte vann. Etter helgen hadde vannet trukket seg tilbake, og vi kunne gjenoppta jobben, sier Carl Johan Haugen i HRT.

Selve utsveisingen gikk på fire uker på rigging og sveising, og èn uke på å senke. Den nye ledningen ble koblet i sørenden, på samme sted der rørene ble losset av transporten.

Senere på høsten – noen uker forsinket på grunn av værforhold som tillot tilkomst kun med helikopter – ble kummen støpt og ventiler og rørdeler montert.

Sammenkobling og omlegging av forsyningen til den nye kummen startet i slutten av november.

Arbeid med vannforsyning

– Som entreprenør må man være fleksibel og kunne ta oppdrag på kort varsel. Spesielt når man jobber med så kritisk infrastruktur, og vannforsyningen til tusenvis av mennesker står på spill. Det blir litt armer og bein i starten av en sånn prosess, men selve jobben har gått bra, sier Carl Johan Haugen.

Han mener en jobb som dette har en viktig synergieffekt og stor verdi ut over den rene omsetningen i kroner og øre. Internt i firmaet og mellom samarbeidspartnerne gir nemlig en "blålysjobb" som dette en boost i guts og pågangsmot blant de som jobber med det.

– Når alle er innstilt på at det skal gå bra, så får man til det utroligste. Det er moro å være med på, sier Haugen.