;

Varmer byggeplass med flis fra lokal skog

Her prøver Veidekke ut en alternativ type oppvarming av byggeplass, på et nybygg hos Hallingplast AS. En mobil fyrkjele på 800kW varmer opp 40 000 kubikkmeter nybygg hos med varmluft som resirkuleres for størst mulig effektivitet. Energien er fossilfri og kortreist, med flis fra lokal skog. – Veldig spennende. Dette tror vi har en god framtid som byggeplassoppvarming, sier prosjektleder Stein Inge Teigen i Veidekke Bygg.

Inntil sørveggen på nybygget står en tilsynelatende vanlig 20 fots container. Den er i realiteten noe av det mest innovative og nyskapende innen miljøvennlig og mobil byggvarme i Norge nå.  

Biovarme til byggeplass 

Containeren er hjertet i et helt nytt mobilt biovarmesystem som leverer luftbåren varme til byggeplassen, med lokalt produsert flis som varmekilde. Systemet får en ekstra høy virkningsgrad ved å resirkulere den oppvarmede luften, sånn at varmen kan brukes på nytt.  

– Det er klimavennlig og fossilfritt. Det er kompakt og enkelt, og leverer stor kapasitet. Og brenselet er nedfallsskog og restskog som ellers ville blitt vraket. Det er veldig spennende å være med på første utprøving av dette sammen produsent og byggherre, sier Stein Inge Teigen.  

Han er prosjektleder i Veidekke Bygg, og leder byggeprosjektet med ny fabrikk og utvidelse av kontorbygget hos Hallingplast AS. 

Tradisjonelt har varme i byggefase blitt produsert med kokoverk, byggvarmere som går på diesel. Fossil olje i byggvarme er forbudt fra og med 2022, og man må finne nye og mer miljøvennlige løsninger til oppvarming av byggeplass. 

– Siden vi ikke har tilgang på fjernvarme her i byggefase kunne vi kjørt kokoverk på HVO miljødiesel. Men den er veldig dyr, og bransjen trenger utvikling og nye løsninger med lav miljøbelastning. Da vi leverte inn tilbud i denne konkurransen sa vi at vi fra dag én skulle jobbe mest mulig fossilfritt, mest mulig utslippsfritt og søke å redusere klimautslipp på det vi leverer i prosjektet. Søken etter miljøvennlige alternativer har vært en rød tråd gjennom hele prosjektet, sier Teigen.  

Erstatter kokoverk og varmepumpe 

Et annet alternativ til utslippsfri byggvarme er elektrisk varme gjennom varmepumper. Men de taper virkningsgrad i kaldt vær, og dermed mister man effekt når man trenger den som mest. Han opplyser at varmeanlegget i Hallingdal har vakt stor interesse internt i Veidekke, og at det vil bli fulgt nøye med tanke på mulig bruk på andre byggeprosjekter senere.  

Kokoverk med tilnærmet samme kapasitet som det nye flisfyringsanlegget ville brukt rundt 1 000 liter HVO miljødiesel pr døgn, opplyser Teigen.  

I avtalen med leverandøren av varmeanlegget ligger det både forutsigbare priser på flis til brensel, samt prosjektering, montasje og leie av hensiktsmessig kanalnett til bygget inntil det er fullført.  

Lokal og nystartet 

Varmesystemet er levert av Hallingdal Flisterminal AS, og er nå i ferd med å tas i bruk for levere varme til den innvendige byggeplassen.  

Det består av tre hovedkomponenter:  

  • Fyrkjele som kan leverer 800kW når den går for fullt.  

  • Flisbinge og automatisk matesystem 

  • Vifte som blåser oppvarmet luft inn i bygget, og samtidig trekker luft fra bygget inn til ny oppvarming.  

Varmen distribueres i bygget gjennom 600mm varmluftskanaler i et nett prosjektert spesielt for bygget.  

– Vifta leverer 35 000 kubikkmeter luft pr time inn til bygget. Den brukte luften hentes tilbake til ny oppvarming. Dermed brukes det vesentlig mindre energi på oppvarming enn om det skulle blitt tilført uteluft i 20 kuldegrader, sier daglig leder og deleier Tor Veslegard i Hallingdal Flisterminal AS.  

Selskapet startet opp i fjor sommer, i utgangspunktet for å produsere flis som biobrensel med et lavest mulig miljøfotavtrykk. Selskapet produserer flis tørket av sol og vind, uten mekanisk tørking. En forsiktig sondering og forespørsel fra Veidekke utløste ideen til anlegget som nå settes i drift på byggeplassen hos Hallingplast.  

Resirkulerer oppvarmet luft 

– Jeg er veldig glad for at Hallingplast og Veidekke har tro på at vi kan levere dette. Uten det hadde kanskje ikke dette blitt noe av. Da vi fikk den første forespørselen skjønte vi fort at vi måtte ha noe som resirkulerer luften. Vi har hatt noen måneder med utvikling og bygging av anlegget, og første prøvekjøringer viser at det gjør akkurat det vi har tenkt. Nå har vi dette hos Hallingplast fram til sommeren. Deretter vil vi gå ut i markedet med det, sier Veslegard.  

Varmeanlegget bruker flis som energikilde. Hallingdal Flisterminal AS produserer også flis til andre forbrukere. Til senere bruk andre ser man også på muligheter til å kverne kapp og annet treverk, for å kunne produsere varme med minst mulig miljøbelastning gjennom transport.  

Glad for lokal handel 

Byggherre Hallingplast AS er godt fornøyd både med den innovative varmeløsningen og med at entreprenør Veidekke handler lokalt.  

– Et nytt og miljøvennlig alternativ for byggoppvarming. Dette er veldig i tråd med både det Hallingplast står for og det som skal produseres på den nye fabrikken, sier Vemund Gudbrandsgard i Hallingplast AS.  

Han er selskapets avdelingsleder for bygg og eiendom, og byggherrens representant i prosjektet med nybygget som får en viktig rolle i Hallingplasts sterkere satsing på sirkulærøkonomi. Den skal huse både dagens produksjon av plastbelagte trestolper gjennom datterselskapet Wopas AS og en utvidet produksjon av rør med resirkulert plast i Hallingplast AS. 

– Redusert miljøfotavtrykk er klart det største fortrinnet med denne løsningen. Vi synes også det er veldig spennende at Veidekke har valgt å kjøpe denne løsningen. Det er en god måte å bruke en nystartet lokal aktør på, sier han.  

Gudbrandsgard understreker at det er Veidekke selv som har valgt både leverandør og løsning til oppvarming, og at Hallingplast applauderer initiativet.  

Den nye fabrikken skal stå klar til bruk i juni 2024.