;

Ny salgs- og markedssjef i Hallingplast

Hallingplast AS styrker seg på utvikling av salg og marked. Øystein Kolberg (48) er ansatt som salgs- og markedssjef, med særlig ansvar for en viktig side av markedsarbeidet.  

Hallingplast AS opplever stor etterspørsel og høy aktivitet. Nå har Øystein Kolberg fra Oslo blitt ansatt og har begynt som salgs- og markedssjef. Han får et særlig ansvar for strategisk markedsarbeid, og et målrettet arbeid i grenselandet mellom salg, marked og utvikling.   

– Vi i Hallingplast er i den heldige situasjonen at vi har stor etterspørsel etter våre produkter. Vi har ikke noe skrikende behov for å øke salget i dag. Men vi har behov for et mer strukturert arbeid for å sørge for at vi også i morgen har løsninger markedet trenger og ønsker seg, sier daglig Leder Sverre Tragethon i Hallingplast AS.  

 Den relevante erfaringen sammen med gode personlige egenskaper, et ønske om å bidra lokalt og gode holdninger med sterkt fokus på etikk utgjorde en helhet som gjorde at valget falt på Øystein Kolberg til den nye stillingen.  

Erfaring og etikk 

Øystein har lang og god erfaring med å jobbe strategisk med markedsføring i tett samarbeid med salg, i et marked som ligner på vårt. Han blir en viktig ressurs i arbeidet med å sikre og styrke Hallingplasts posisjon framover. Når han holder til i Oslo og har hytte på Dagali passer det godt rent geografisk også, sier Tragethon med et smil.  

Som salgs- og markedssjef får Øystein Kolberg en viktig rolle i å holde et "høyt" blikk på marked og salg, samle tråder og jobbe med strategi i en stadig voksende organisasjon. I den nye rollen skal han jobbe tett sammen med salgsapparatet, og i tospann med markeds- og kommunikasjonssjef Anders Hauge.  

Dagens og nye markeder for Hallingplast 

Sistnevnte har primært ansvar for markedsføring i det som er dagens største og viktigste markeder, mens Kolberg skal jobbe strategisk og målrettet med å kartlegge nye markeder og gjøre Hallingplast sterkere i flere markeder.  

Kolberg kommer fra en stilling som markeds- og kommunikasjonssjef for boligsegmentet i Europa, Midtøsten og Asia i den amerikansk eide elektroutstyrsprodusenten Eaton. Han har tidligere jobbet som nordisk markedssjef innen IT- og nettverksbransjen.  

 Øystein Kolberg har en mastergrad i markedsføring fra BI, og har jobbet mye med strategisk markedsføring. Han er bosatt med familie i Oslo.  

 Hallingplast i et viktig marked 

– Hallingplast er en sterk og seriøs aktør i et svært viktig marked. Samfunnet vårt står foran store oppgaver i oppgradering og nødvendig fornyelse av infrastruktur i vann og avløp. Der er våre produkter høyaktuelle, sier Kolberg.  

 Han peker også på at Hallingplast har løsninger som har bevist sin nytte også på helt andre områder enn opprinnelig tiltenkt, både i Norge og internasjonalt.  

– Å få lov til å jobbe strategisk med utvikling av sånne markeder er et privilegium, og en utfordring jeg gleder meg stort til. Dessuten er jeg fantastisk glad for å få jobbe i en så entusiastisk gjeng av flinke og fine folk som i Hallingplast. Dette blir moro, sier Øystein Kolberg.