;
Elektrisk lastebil Sundbrei Transport

Et steg på veien mot en grønn transportsektor

Innen 2025 skal 7 av Norges største byer ha utslippsfri kommunal bygg- og anleggsnæring, mens øvrige aktører får frem til 2030. For at det grønne skiftet skal realiseres, er vi nødt til å elektrifisere byggeplassen og transportsektoren.

Med et økende fokus på fremtidsrettede løsninger langs norske veier trenger vi bærekraftige samarbeid mellom våre transportleverandører. Derfor har Sundbrei Transport og Hallingplast, startet et testprosjekt hvor vi leverer produkter til en kunde i Sverige med 100% elektrisk transport. 

Infrastrukturen må på plass

Transportsektoren er den største kilden til utslipp av klimagasser i Norge, og står samlet for rundt 30 prosent av de nasjonale klimagassutslippene. Næringstransport på land utføres av varebiler, lastebiler, busser, anleggsmaskiner og landbruksmaskiner.

Regjeringens mål i Klimaplanen er å redusere utslippene av klimagasser med 45 prosent innen 2030. Mange gode tiltak er iverksatt, som Grønt landtransportprogram.

-For å få dette til må vi bygge ut ladeinfrastrukturen for transportsektoren her til lands. Vi som leverandør kan bidra til å legge til rette for ladeinfrastrukturen på vårt lagerområde i Kleivi, men det viktigste tiltaket ligger hos hos myndighetene. Det kreves en bred mobilisering og kunnskapsdeling på tvers av bransjene, og mer systematisk samarbeid om utvikling av infrastruktur, tiltak og løsninger. Sier Kim Bråten, Avdelingsleder logistikk og innkjøp i Hallingplast.