PE-rør fra offshore til kommunalteknisk

Hallingplast AS fikk oppdraget med å levere en 365 meter lang PE100RC, SDR 33, med en utvendig dimensjon på 425mm da Pipeliner AS for første gang skulle re-installere et strekk av hovedvannledningen med den nye NoDig-metoden DieDraw.

Installasjonen skjedde under fylkesvei 40 og med jernbanelinja til Kongsberg som nærmeste «nabo». Dette var en helt ny vannledning som under trykkprøving viste seg ikke å «holde vann». Den nyanlagte duktile vannledningen ble anlagt i forbindelse med etablering av den nye veistrekningen inn mot Kongsberg sentrum. Statens veivesen ønsket ikke å grave opp ledningen for å finne lekkasjene. Dermed ble en gravefri metode med DieDraw valgt.

For å unngå overoppheting av den 13 mm tynne PE-ledningen startet installasjonen allerede klokka fem om morgen, og på grøftekanten dukket det opp representanter fra rådgiverselskaper, ledningseiere, leverandører og også en doktorgradsstipendiat på NoDig-metoder, som ønsket å overvære den historiske begivenheten.

Die Draw metoden

går ut på at PE-røret trekkes gjennom en trakt, på engelsk en Die. Derav navnet Die-Draw. Det tynne røret blir krympet med 10-12 prosent når det trekkes gjennom trakta ved hjelp av en vinsj, og deretter inn i vertsrøret. Når PE-røret er trukket gjennom vertsrøret slippes trekkraften fra vinsjen og PE-røret vi gå tilbake til sin tilnærmet opprinnelige dimensjon. Man vil da få et tettilsluttet rør inne i det eksisterende røret. Dette gir maksimal indre diameter og optimal strømnings-kapasitet.

Fra offshore til VA

Seniorrådgiver Roar Sannem i Hallingplast fulgte inntrekkingen med årvåkent blikk og var opptatt av at PE-ledningen skulle få en så skånsom «reise» som mulig inn i det eksisterende 400 mm duktile røret.
Det er første gang denne type rør benyttes i et kommunalteknisk anlegg i Norge, men Hallingplast har levert flere hundre kilometer av samme rørtype til offshoreindustrien som en korrosjonsbarriere på SubSea rør. Sannem mener det bør være et stort marked for denne type rør i for å unngå oppgraving av eksisterende rørtraseer. Rørene kan etter Sannems oppfatning benyttes både for vann og avløp.

Unngår graving

Oppdraget ble utført som en underentreprise for byggherre Implenia. Prosjektleder for vann og avløp i Kongsberg kommune, Jostein Dalshagen, fulgte også installasjonen ved Gomsrud i Kongsberg med stor interesse. Han sier at han er glad kommunen nå endelig kan ta den nye vannledningen med et driftstrykk på 8,5 bar, i bruk.

100 års levetid

Årsaken til at Implenia valgte å gå for denne metoden var fordi Hallingplast går god for en levetid på minst 100 år så lenge installasjonen og håndteringen av de nye rørene gjøres forskriftsmessig. Pipeliner kunne også vise til at denne metoden ville gi størst indre diameter i røret etter installasjon.
-Vi har foretatt beregninger som viser at vi faktisk øker strømnings kapasiteten etter installasjon av PE-røret sammenlignet med originalrøret, opplyser Heggernes. Han har stor tro på produktet, og mener metoden er en god tilvekst til «verktøykassa» innen NoDig.