;

Sponsing

Hallingplast ønsker gjennom vår sponsing å være en positiv bidragsyter i det samfunnet vi er en del av.

Vår målsetning med sponsing er å løfte frem aktiviteter og tiltak hvor vi når mange mennesker innen kultur, idrett, vitenskap eller miljø, og hvor det er lokale initiativ og drivkrefter. Gjennom å sponse tiltak for dagens barn og unge kan vi bidra til ett rikere lokalmiljø i det område hvor vi har vår virksomhet.  I tillegg vil Hallingplast ha en årlig julegave til en aktuell og nøytral bistandsorganisasjon på ett større beløp.

Vi mottar svært mange forespørsler om sponsing, og må derfor velge de tiltak som er mest i tråd med våre vurderinger og som når ut til flest mennesker.

Retningslinjer

  • Tiltak for barn, ungdom, eldre eller de som «faller utenfor»
  • Aktiviteter hvor vi når mange mennesker
  • Lokale initiativ og drivkrefter
  • Aktiviteter hvor «alle får være med»
  • Tiltak som gir ett bredere tilbud til folk i nærområdet

  • Enkeltpersoner eller satsninger på enkeltutøvere i idrett og kultur.
  • Store bistandsorganisasjoner (med unntak av julegaven)
  • Aktiviteter med kobling til tobakk og alkohol
  • Politiske virksomheter og tiltak
  • Profesjonelle virksomheter og tiltak