;

Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet

To personer peker på gule PP-rør

Miljø

Hallingplast er forpliktet til å sikre at vår virksomhet er miljømessig bærekraftig og at vi ikke forurenser natur og miljø, ved riktig valg av råvare, fremstillings-metoder og avfallsminimalisering. Vi jobber mot disse forpliktelsene på blant annet følgende måter:

 • Investert i et plastgjenvinningsanlegg for resirkulere vårt plastavfall. 

 • Bruker 100% lokal produsert fornybar energi. 

 • Fjernvarme fra et lokalt forbrenningsanlegg og varmegjenvinning fra vår egen produksjon til oppvarming av bygningene.

 • Utvikle fornybare materialer for integrering i våre nåværende og fremtidige produkter.

 • Nytt moderne produksjonsutstyr har redusert vrakkjøring betraktelig.

 • Arbeider aktivt for NO-Dig installasjonsmetoder, noe som reduserer CO2 utslipp ved intern massetransport, og installasjons teknikk som gir mindre inngripen i nærmiljøet der installasjonen skal skje.

 • Alt material som er mulig å resirkulere, sorteres for henting av ett lokalt gjenvinningsanlegg. Alt avfall er hentet og registrert for oppfølging for å minimaliserer avfall. 

 • Oppfylle de krav som myndigheter stiller til oss som selskap.

 • Dedikert ladestasjon for ansattes elbiler.

Helse og sikkerhet

De viktigste målene innen helse og sikkerhet er at vi skal drive vår virksomhet slik at:

 • Vi ikke har personskader og arbeidsbetingede sykdommer og lidelser.

 • Vi ser til at alle ansatte har den nødvendige opplæringen, verktøy, verneutstyr og informasjon som skal til for å kunne utføre sitt arbeid på en helsemessig og sikker måte.

 • Vi har et sykefraværet som er mindre enn 5 %.

 • Vi minimum oppfyller de krav som myndigheter stiller til oss som selskap

Dette skal vi oppnå ved å arbeide aktivt og systematisk for et godt og sikkert arbeidsmiljø.

Kvalitet

Vi er NS-EN ISO 9001 sertifisert.

Våre kvalitetsmål:

 • Vi skal ikke ha reklamasjoner som skyldes svikt og feil på produkter eller service.

 • Et velfungerende avvikssystem som fokuserer på årsak og korrigerende tiltak.

 • Vi skal være et ledende selskap innen våre virksomhetsområder på kvalitet.

 • Kontinuerlig forbedring av alle våre prosesser og systemer.

 • Kompetanseutvikling av våre ansatte.

 • Vi skal ikke ha uforutsett driftsstans og produksjonsproblemer ved å utnytte anleggsmidlene, og drive systematisk forebyggende vedlikehold.

Se alle våre sertifikater og godkjenninger her.