Historien

Oppstarten

Hallingplast som ansvarlig selskap ble startet i 1969 av Kåre Tragethon og Tov Skarpås. De arbeidet både med glassfiberarmert plast (båter og landbrukssiloer), og ekstrudering av PE-rør til vannledninger.

Glassfiberarmert plast var svært brannfarlig, og fabrikken brant ned i 1972. Etter dette ble det satt opp en ny hall sammen med SIVA. I denne nye hallen, som fortsatt er en del av bygningsmassen, ble det startet produksjon av større PE-rør. Parallell produksjon av glassfiberarmert plast og PE-rør fortsatte fram til 1979, og deretter ble det kun satset på PE-produkter.

Mannskapet

I 1977 overtok Kåre Tragethon bedriften og etablerte Hallingplast A/S. Utviklingen av nye produkter med større rørdimensjoner kom i gang, og salgstallene økte. Dessverre falt Kåre Tragethon fra i 1980. Den videre drift fortsatte da med Tov Skarpås, sammen med Harriet Tragethon på kontorsiden. Steinar Tragethon kom inn i driften og ledet produksjonen. Roald Tragethon var ung da dette skjedde, og han tok derfor Handelsskolen, slik at vi formelt hadde lov til å drive videre. Sammen utfylte Steinar og Roald hverandre godt, slik at utviklingen aksellererte både mannskaps- og produktmessig.

I 2006 skjer en ny tragedie, da Roald faller fra. Dette ble slutten på en periode preget av tett samarbeid mellom brødrene for å utvikle fabrikken. Heldigvis hadde bedriften mange dyktige og samvittighetsfulle medarbeidere, stabile og gode kunder, og samlet sørget disse for at Hallingplast opprettholdt produksjonsnivået. Noe som danner grunnlaget for store bygnings- og maskinmessige investeringer i 2007-2008.

PE-rør (Polyetylen)

I 1988 skriver Hallingplast lisensavtale med REHAU Norge og Tyskland om produksjon av flerkammer-rør for bruk til optiske fiberkabler. Forut for dette hadde vi så smått startet å produsere våre standard PE-rør på 3 skift. Produksjonen av flerkammer-rør gjorde at det ble lettere å holde produksjonen i helkontinuerlig drift.

Dimensjonene på standard PE-rør økte trinnvis, først opp til 400 mm deretter til 630 mm, og i dag er vår største rørdimensjon på 1000 mm. Tidligere var trykklasser på rørene opp til 16 bar trykk, mens vi i dag leverer anlegg helt opp til 30 bar trykk.

PP-rør (Polypropylen)

I 1994 startet vi produksjon av PP-rør, primært til bruk som innomhus avløpsrør. Utviklingen gikk videre, og grøfteforlagte PP-avløpsrør leverte vi fra 1996.

PP-materialet har utviklet seg positivt, og i dag leverer vi komplette systemer i diametere helt opp til 630 mm.

Spesialitetene

Rør til bensinstasjoner, slalåmstaur, sikringsstaur, autovernstolper, underkjøringshinder for motorsyklister er eksempler på produkter, som er utviklet hos oss og satt i produksjon.

Dagens Hallingplast leverer komplette systemløsninger for vann, gass, avløp, overvann, tankanlegg for drivstoff, kabelbeskyttelse og ferdig vektede synkerør. Alt i de miljøvennlige materialene PE og PP.

Marked

I begynnelsen ble alle produkter solgt på det lokale markedet i Hallingdal. Men midt på 1980-tallet fikk leveransene stadig en større radius, og etter hvert ble vi leverandør over store deler av landet.

I 1988 ble Hallingplast for første gang en eksport-bedrift, med leveranse til Stockholm. Dette kom som et resultat av vår sertifisering av alle produkter i det enkelte land. Og da tok det ikke lang tid før også Danmark fulgte etter. Sett i forhold til vår totale produksjon, er eksportandelen ca. 35 %, som også omfatter prosjekt-leveranser til Kina, Chile, Angola, Færøyene, Island og Australia.

Vi tar vare på forbindelser både på leverandørsiden og kundesiden, og vi er stolte over at disse har fulgt oss gjennom alle år.