;

Innovasjon i generasjoner

Utvikling. Nyskaping. Kvalitet. Det er grunnstammen i vårt slagord: Innovasjon i generasjoner. Vi motiveres av å skape idéer, konsepter, produkter og løsninger som skaper nytte i samfunnet. Vi ser på oss selv som en jordnær industribedrift som er på vei til å bli stor. Vi er familie-eid. Ved roret sitter tredje generasjon. På fabrikken og hovedkontoret på Kleivi, øverst i Hallingdal og midt i Sør-Norge, har vi skapt nye løsninger siden 1969.
Dronefoto av Kleivi næringspark på vinteren

Løser samfunnsutfordringer

Vi leverer rør, rørdeler og tilbehør til vann- og avløp, olje- og gass, merder til fiskeoppdrett, spesialrør til bensinstasjoner og ferdig vektede rør til undervannsledninger. Vi jobber iherdig med å utvikle nyskapende løsninger til markeder som energi og telekom. Vi jager bedre svar for de som graver i grøfta, de som står i vinden i havet, de som legger til rette for bedre infrastruktur, og de som ønsker å ta ned miljøbelastning i samfunnet. Innovasjonen skjer i Norge. Leveransene skjer i markeder over hele Europa. Vi har egne kontor i Norge, Sverige og Finland, og forsknings- og utviklingssamarbeid for å løse unike samfunnsutfordringer i ulike land.  

Produkter som skal leve i 150 år

Kilden til vår utvikling er nysgjerrige kolleger som lytter, samhandler og forstår. Vi investerer hvert år en stor prosentandel av vår omsetning i forskning og utvikling. Vi samarbeider nasjonalt og internasjonalt for å lage systemer som er enklere å legge, varer lenger og belaster miljøet mindre. Vi vet at de beste produktene gir de mest fornøyde kundene. Derfor utvikler vi nye sirkulære forretningsmodeller med løsninger med levetid på 100 til 150 år, før de kan hentes inn igjen og brukes til å lage nye produkter. Vi produserer uten utslipp til natur med kortreiste råvarer fra nordiske leverandører, eget resirkulert materiale og norsk vannkraft.   

1969
grunnlagt
740
millioner kroner i omsetning 2023
ca. 110
ansatte

50+

Fra Kleivi næringspark i Hallingdal, har vi siden oppstarten i 1969 levert våre produkter til mer enn 50 land verden over.
Styret i Hallingplast AS
Anders Tragethon
Avdelingsleder
Verksted, Styret
Stein Trygsland
Styreleder
Styret
Stein Arne Pedersen
Driftsoperatør
Bygg og eiendom, Styret
Steinar Tragethon
Avdelingsleder
Teknologi og utvikling, Styret
Terje Hval
Styremedlem
Styret
Siv Høye
Styremedlem
Styret