Leveranse til Coca Codo Sinclair i Ecuador!

09.01.2015

Det norske selskapet Sedicon leverer komplette løsning for fjerning av sedimenter til ett vannkraftanlegg på 1500MW i Ecuador. Hallingplast fikk kontrakten med å leverer rør og deler!

Kraftverket skal produsere gjennomsnittlig 8600GWH/år, noe som tilsvarer 32% av Ecuador sitt elektrisitetsbehov. Hoved-entreprenør er verdens største vannkraftutbygger - Kinesiske SinoHydro. Elven Coca, hvor man henter vannet, er gjenstand for store mengder sedimenter, som vil havne på bunnen i fordrøynings-bassengene (sandfang) ved inntaket.

Det er totalt 8 sandfang på anlegget, hvor hvert basseng har målene L:150, B:13mtr og D:15mtr. SediCon sin løsning «SediCon Sluicer» er ett røropplegg som fjerner sedimenter, uten å redusere kapasiteten i kraftverket. SediCon skal levere 40stk sluicere på anlegget, som totalt har kapasitet på 25.000 tonn sedimenter i timen. Beregnet mengde sedimenter som må fjernes er 6 millioner tonn i året.

Hallingplast leverer i disse dager 2400mtr 560mm PE-rør, 2000mtr 450mm PE Rør samt 420stk elektromuffer og 200stk krage/flens til anlegget. Rør og deler lastes hos Hallingplast AS i 40" containere, og sendes med båt til Ecuador. Anlegget er planlagt ferdig i løpet av 2015, og skal etter planen være i drift fra 2016.

 

Link til SediCon.no

 

 Video: Animasjon som viser SediCon "Sluicer".

 

Om Hallingplast

Hallingplast AS ekstruderer rør og profiler i ulike plastmaterialer, med hovedvekt på Polyetylen (PE) og Polypropylen (PP).
Gjennom samarbeid med noen av Europas fremste aktører innen plastbearbeiding, tilbyr vi ett komplett sortiment med rørdeler og tilbehør.

Les mer om Hallingplast ›

Umbraco CMS fra MarkedsPartner