Wyssen Taubane (Foto: H3 Vannkraft)
Vannkraft

1650 meter rør lagt i utfordrende terreng og vær

10.12.2014

En taubane var sentral når Akslandselva kraftverk i Etne ble bygget. På kun 5 måneder ble 4000 tonn masse transportert opp i høyden, deriblant 1650 meter med rør.

Utfordring:

Sunnhordaland Kraftlag, Skånevik Ølen Kraftlag og grunneier Alf-Werner Hjelmevik ønsket å utnytte en 1475 meter lang elvestrekning med en fallhøyde på 340 meter for å produsere strøm. Kraftverket ble estimert til å få en årlig produksjon på cirka 6 GWh, noe som tilsvarer strøm til cirka 300 husstander.

Det ble satt store krav til utbygger om at natur- og landskapsverdier måtte ivaretas på en best mulig måte. I godkjennelsen fra NVE sies det følgende: "Landskapskonsekvensene som kan følge av rørgatetraseen har vært av stor betydning i konsesjonsspørsmålet, og det er i vedtaket lagt til grunn at utbygger må legge stor vekt på at rørgatetraseen utgjør så små inngrep som mulig."

Løsning:

H3 Vannkraft er Norges første entreprenør, i nyere tid, som bruker taubane til transport av byggmasse. En taubane gjør det mulig å bygge i terreng som er utilgjengelig for konvensjonelle byggemaskiner, og var et naturlig valg i dette prosjektet.

Taubanen i dette prosjektet var 1750 meter lang og gikk opp til 360 høydemeter. Maks last var på hele 4000 kg - i et prosjekt som totalt skulle frakte 4000 tonn med masser, deriblant 1650 meter med rør som etterpå ble lagt ned i bakken. I toppen av rørgaten ble det brukt PE-rør fra Hallingplast, mens det i bunnen ble valgt duktile rør pga det høye trykket.

Bruk av taubane har flere miljømessige fordeler; det er ikke behov for vei til store anleggsmaskiner - hvilket medfører lavt dieselforbruk og mindre inngrep i naturen, og den avgir ikke støy. I tillegg er det effektivt, da den kan benyttes i all slags vær, er ekstremt fleksibelt og perfekt for vanskelig terreng. 

 

- Hallingplast er veldig fleksible og imøtekommende i forhold til kundens behov, og vi er fornøyd med leveransen på alle måter.

 

Prosjektleder Sverre Heidal
Heidal AS / H3 Vannkraft

Om Hallingplast

Hallingplast AS ekstruderer rør og profiler i ulike plastmaterialer, med hovedvekt på Polyetylen (PE) og Polypropylen (PP).
Gjennom samarbeid med noen av Europas fremste aktører innen plastbearbeiding, tilbyr vi ett komplett sortiment med rørdeler og tilbehør.

Les mer om Hallingplast ›

Umbraco CMS fra MarkedsPartner