Gøteborg satser store ressurser på å fornye sitt ledningsnett. Det skal bli slutt på gjentatte brudd i de indre bydelene, og informasjonsplakater som denne finnes over alt i byen.

Vinn-vinn avtale med Gøteborg

14.08.2017

Det arbeides med rørfornying på en rekke steder i Gøteborg kommune. Her er det Gøteborg Kretslopp och Vatten som har egne medarbeidere i en rekke team ute på nettet.  Sju arbeidslag arbeider kun med ledningsfornyelse med utblokking som hovedmetode. Hallingplast har nå etablert en unik rammeavtale for levering av rør og rørdeler direkte med kommunen.

-For Hallingplast er det av stor betydning å ha en rammeavtale direkte med en sluttbruker som Gøteborg kommune. Det mener VD i Hallingplast AB, Sverre Tragethon.
I Norge og Sverige er det ikke vanlig at en rørprodusent inngår direkte rammeavtale med en kommune eller et interkommunalt selskap. I flere Europeiske land blir dette mer og mer vanlig.
-Den store fordelen er direkte kontakt mellom produsent og sluttbruker.  Vi kan sammen diskutere oss fram til de beste løsningene for de ulike prosjektene. Som produsent får vi også god kontakt med operatørene ute i felt, og de gir oss verdifulle tilbakemeldinger. Dette betrakter vi som en vinn-vinn situasjon, sier försäljingschef Martin Andersson.

Bestillerkompetanse
-Denne typen samarbeid krever selvsagt også god bestillerkompetanse fra kommunens side, og som rørprodusent ser vi det som en av våre viktigste oppgaver nettopp å bidra til økt kompetanse fra bestillere ute i kommunene, sier Andersson og Tragethon.
-Gøteborg kommune vil gjerne bygge kompetanse og satser også i stor grad på å investere i eget utstyr. Eksempelvis har Gøteborg Vatten gått til innkjøp av sin egen vogn for å benytte kveiler i drikkevannsfornyelsen. Dermed kan Hallingplast også levere med ferdig montert trekkehode. Det forenkler prosessen ytterligere ute på det enkelte anlegget, mener Andersson.
Ledninger på kveil leveres i dimensjonene 125 mm og 180 mm til Gøteborg. Dimensjoner på 250 mm og 355 mm leveres i lengder på 12 meter.

Rammeavtale
Hallingplast har en rammeavtale med Gøteborg Vatten i to pluss to år, og står dermed for all leveranse av PE-rør til Gøteborg Kretslopp och Vatten. Totalt har kommunen 20 arbeidslag som arbeider med installasjon av ulike typer vann, avløp og kabelrør.
Försäljingschef Martin Andersson mener erfaringene så langt har vært meget gode for gjeldende rammeavtale.
-Vi har en felles filosofi både for Norge og Sverige når det gjelder kontakt med spesialister på installasjonssiden innen VA. Gøteborg er blant de aller beste på utblokking i Sverige, og vi får også tilført kompetanse på dette feltet, mener Andersson.

Totalleverandør
-Sverige har en rekke sterke grossister innen VA, og vi i Hallingplast AB har merket motstand fra enkelte grossister. Vi er ikke ute etter å ta over markedet, men vi vil gjerne utvikle best mulig løsninger sammen med sluttbrukerne, sier Andersson.
Hallingplast AB ønsker å være mer enn en rørprodusent og leverandør. Selskapet har en målsetting om å bli en solid totalleverandør innen PE Rørsystem. Dette betyr også sterkt fokus på kompetanseutveksling mellom partene.
-Vi vil bidra med all den kunnskap vi besitter og er samtidig mottakelig for erfaring fra operatører som arbeider ute i felt. Sammen kan vi fornye bransjen og forme nye og innovative løsninger, mener Andersson. 

 
Arbeider over hele kommunen
I sommer arbeides det med vann- og avløpsledninger i Almedal, Billdal, Biskopsgården, Gamlestan Hisings Backa, Centrum, Hjuvik, Kvillebäcken og en rekke andre steder.
Sammen med försäljingschef Martin Andersson besøkte vi et av kommunens arbeidslag i Norra Hisingen. Rørlegger Michael Tageshon er på et arbeidslag som fornyer vannledninger i området med 180 mm vannledning på kveil fra Hallingplast.
Det eksisterende ledningsnettet er fra tidlig 70-tall og tiden er absolutt inne for fornyelse.
Det har vært en rekke ledningsbrudd de siste årene, men i løpet av noen måneder i år vil flere kilometer med nye ledninger bli etablert, enten gjennom konvensjonell graving eller utblokking.

Mindre belastning
-For oss blir belastningen i hverdagen langt mindre når vi får ledninger på kveil. Vi unngår mange unødige løft, og selve installasjonen går også mye raskere når vi slipper å sveise lengdene sammen. Nå slipper vi å legge lange lengder over privat eller offentlig mark. Det gjør hele arbeidssituasjonen langt mer smidig for oss, sier Tageshon.   Det lengste strekket på kveil så langt har vært på 195 meter. Hallingplast har levert totalt sju kveiler med vannledninger i dimensjon på 180 mm. Det betyr 1,7 kilometer med nye vannledninger i området. Renoveringen i dette området foregår med utblokking, og Gøteborg benytter egne mannskaper og eget utstyr. Hovedvannledningen i dimensjon på 355 mm blir også fornyet med PE-ledninger fra Hallingplast, men i denne dimensjonen blir det i 12 meters lengder. 12 meter er maksimal lengde i trange bygater i Gøteborg.
-For oss som arbeider «i grøfta» er det godt å forholde seg til samme leverandør. Da får vi god kunnskap om materialegenskapene, og vi bygger også kompetanse på PE. Hvilken leverandør som velges er jo ikke vårt ansvar, men vi har uansett bare gode erfaringer med produktene fra Hallingplast, sier rørlegger Tageshon.

 
God informasjon
På en svært oversiktlig hjemmeside er de ulike prosjektene forklart på en enkel måte for berørte beboere.
I flere av områdene etableres ny drikkevannsledning for å sikre en trygg og god drikkevannsforsyning. Andre steder er det avløpsnettet som blir skiftet ut eller fornyet.
For å vise Gøteborgs befolkning hva som skjuler seg under bakken har kommunen laget et eget «tittehull» i Korsgatan, midt i sentrum av byen.  Her ligger vann- og avløpsrør, fjernvarme og andre kabler synlig under et armert glass Tittehullet er et samarbeid mellom Gøteborg Energi og Kretslopp och Vatten i Gøteborg.

Om Hallingplast

Hallingplast AS ekstruderer rør og profiler i ulike plastmaterialer, med hovedvekt på Polyetylen (PE) og Polypropylen (PP).
Gjennom samarbeid med noen av Europas fremste aktører innen plastbearbeiding, tilbyr vi ett komplett sortiment med rørdeler og tilbehør.

Les mer om Hallingplast ›

Umbraco CMS fra MarkedsPartner