SESU-pipe - førstevalget for sjøforlagte ledninger

26.04.2017

Hallingplast har gjort nyttige erfaringer og forbedret sitt produkt med ferdige vektede sjøledninger, - SESU pipe. Det mener daglig leder i Hallingplast AS, Steinar Tragethon, som har sikret seg patent på produksjonsmetoden.

Polyetylen (PE) har gjennom mange år vært det selvsagte valget for sjøledninger. For å senke røret har det vært vanlig å benytte betongvekter som festes på røret. Synkerør fra Hallingplast er en videreutvikling der belastningen produseres som en tung kappe utenpå medierøret. Dermed blir det  en løsning som gir enklere logistikk og håndtering for installatøren, raskere leveranse og mer robust løsning for ledningseier, mener Tragethon.   SESU står for øvrig for «Self-Submerging PE-pipe».

Fra bly til barytt

Det er tre år siden Hallingplast lanserte første versjon av vektede sjøledninger, der bly ble benyttet som vektelement. Utviklingen gikk raskt over til å benytte mineralfylt PP, hvor støv av barytt blandes med Polypropelen(PP) slik at det fåren egenvekt på linje med armert betong.

Barytt er et sulfatmineral av grunnstoffet barium. Barytt benyttes på grunn av sin høye egenvekt, som er 4,5 gram per cm3. Det er dermed dobbelt så tungt som "alminnelig stein", noe som er uvanlig for et ikke-metallisk mineral.

I dimensjoner til 32-315 mm er dette er svært godt alternativ. På sjøledninger med større dimensjoner er det fortsatt betonglodd som gjelder.  SESU-pipe kan også med fordel benyttes i forbindelse med styrt boring gjennom våte områder. 

Besparelse i tid og utstyr

Installasjon av sjøledninger med betonglodd har vært et tungt og tidkrevende arbeid for montøren, og en mer kompleks logistikk for ledningseier. Prosjekttiden er betydelig redusert med SESU-pipe, og installasjonskostnaden minimert.

Sjøledninger er utsatt for gnisningsskader og annen ytre påvirkning, med SESU pipe er røret bedre beskyttet med mineralkappen, forklarer Tragethon.

Med ferdige vektede rør kan sveising av rørene gå fortløpende som et vanlig standard PE-rør for deretter å slepe det ut i sjøen og senke det i den aktuelle traseèn.  Besparelse både i tid og utstyr blir betydelig. Ingen lodd hvor som kan hekte seg fast i sjømerker og annet,og slepet kan gå uforstyrret frem til senkningsplass.

-Egenvekten oppnås ved at vi ekstruderer en mineralfylt PP-kappe utenpå medierøret. Vektingen tilpasses det enkelte prosjekt, og den belastningen røret skal ha. SESU-pipen har i tillegg integrert beskyttelseskappe i PP. Dette gjør rørene mer motstandsdyktig mot slitasje og punktbelastninger, mener Tragethon.

Drøyt 1000 meter dagen

-Som eksempel trekker Tragethon fram et prosjekt på levering av 4.5000 meter sjøledning i dimensjon på 225 mm. Dykkerne hadde i utgangspunktet beregnet en installasjonstid på tre uker, men med den ferdig vektede sjøledningen brukte de knappe fire dager.  Da blir det etter Tragethons mening forholdsvis enkel matematikk på totalkostnader selv om meterprisen på et vektet rør er høyere enn et standard rør i samme dimensjon.

-Det er viktig at vi gjør markedet oppmerksom på denne muligheten. Selskapet som skal stå for installasjonen bør derfor i samarbeid med oss som leverandør komme fram til et godt grunnlag for å beregne installasjonstid og kostnader, understreker Hallingplast-lederen.

Dialog med aktørene

Hallingplast intensiverer derfor dialogen med byggherrer, rådgivere og entreprenører for å forklare at verden er gått framover når det gjelder installasjon av ledningsnett i våtområder, elver, sjøer og innsjøer.

Etter tre år med SESU trekker Tragethon noen slutninger. Det er viktig at levetid på vektelement og rør er like lang. Selve installasjonen er mer skånsom for medierøret. Dermed starter i realiteten rørets levetid etter at det er senket.

SESU-rørene leveres i dag på rull opp til 90 mm, men på større dimensjoner leveres det i lengder på 16 til 20 meter, avhengig av diameter og vekting.

Nysgjerrige byggherrer

Det er byggherrene som har vist størst interesse for synkerørene så langt. De fleste byggherrer er opptatt av installasjonstid og miljøkrav, og på dette området er vi svært bevisst på å dele av vår kunnskap og kompetanse. Dermed blir slike spørsmål oversendt rådgiverne som igjen må ta stilling til valg av metode og produkt.

Ny produksjonslinje

For å korte ned leveringstiden har Hallingplast nå investert i en produksjonslinje som håndterer produksjon av synkerør i dimensjoner fra 32 til 160 mm. Dermed kan vi redusere leveringstiden til to-tre uker på spesialprosjekter, og samtidig bygge opp et lager på de mindre dimensjonene.

Tragethon innrømmer gjerne at han er stolt over hva Hallingplast har utviklet innenfor dette segmentet, og tror det er et stort potensial for SESU-pipe-produktene. 

Høy kvalitet, lavere totalkostnad

Medierøret består av PE100 RC+, som har bedre egenskaper mot riper og punktlaster enn standard PE100. Beskyttelseskappen i PP gjør røret langt mindre utsatt for gnisningsskader.  

Ettersom et vektet rør hviler flatt mot sjøbunnen, er det et moment at risikoen for skader fra fiskeutstyr, dregger og lignende er sterkt redusert, men den største fordelen er likevel at behovet for ettermontering av betonglodd er fjernet og at logistikken er betydelig forenklet. At totalkostnadene på et prosjekt også blir redusert er heller ingen ulempe for en byggherre som skal betale regningen, konkluderer Steinar Tragethon.

Om Hallingplast

Hallingplast AS ekstruderer rør og profiler i ulike plastmaterialer, med hovedvekt på Polyetylen (PE) og Polypropylen (PP).
Gjennom samarbeid med noen av Europas fremste aktører innen plastbearbeiding, tilbyr vi ett komplett sortiment med rørdeler og tilbehør.

Les mer om Hallingplast ›

Umbraco CMS fra MarkedsPartner