Sverre Tragethon blir leder for en salgs- og markedsavdeling på fem personer fra 1.januar 2017.

Styrker salg- og markedsavdelingen

19.12.2016

Sverre Tragethon blir ny salgs- og markedssjef i Hallingplast AS fra 1.januar 2017. Roar Sannem, som runder 67 på nyåret, trer etter eget ønske til side for å slippe yngre krefter til.

 

Hallingplast har vokst sterkt de siste årene, med en foreløpig rekord på 330 millioner kroner i driftsinntekter i fjor.

-Vi har vært bortskjemt ved at kundene i stor utstrekning har kommet til oss, sier avtroppende salg- og markedssjef Roar Sannem. Han ser fram til å fortsette med salgs- og markedsarbeid i selskapet, men mener tiden nå er moden for både en utvidelse og et skifte i ledelsen av salg og marked i Norge og Sverige.

Fra tre til fem

Hallingplast har de siste årene operert med en liten salgs- og markedsorganisasjon på tre personer. I tillegg til Sannem har Lars Riise og Olav Sataøen hatt den daglige kundekontakten de siste årene. Når leder for Hallingplast AB i Sverige, Sverre Tragethon nå trer inn som salgs- og markedsleder og får med seg bror Anders vil det bety en styrking av salgs- og markedsapparatet både i Norge og Sverige.
Anders Tragethon har høy kompetanse innen tekniske, innovative løsninger, og blir også en del av den nye og utvidede markedsorganisasjonen.

Daglig leder Steinar Tragethon er formelt ikke en del av salgs- og markedsorganisasjonen, men med sitt store nettverk har han vært Hallingplast sitt ansikt utad. Ambassadøren og senioren Steinar vil med den styrkede organisasjonen få både støtte og avlastning i sitt daglige arbeid, mener Roar Sannem.

Bedre kundekontakt
Bedriften har et ønske og et mål om tettere kontakt med eksisterende kunder samtidig målsettingen også er å øke omsetningen.
-Vi har en supermoderne fabrikk som har kapasitet til større volumer. Vi ser at ledningsnettet i Skandinavia skriker etter fornyelse, og her vil vi være med å gi markedet solide produkter som kan holde for nye generasjoner, spesielt innen vann og avløp, sier påtroppende salgs- og markedssjef Sverre Tragethon.
-Det er viktig at vi blir enda bedre på responstid. Vi kan ikke tillate oss å la kundene vente i flere dager før de får svar. Her skal og må vi bli bedre, slår Roar Sannem fast. Oppfølging av henvendelser er helt avgjørende for å lykkes i et konkurranseutsatt marked, mener han. Dermed blir det et nyttårsløfte til markedet at Hallingplast skal bli enda bedre på dette området.

Systemleverandør
Vi skal være litt mer enn en rørprodusent i tiden som kommer. Vi ønsker å være en systemleverandør som også er et kompetansesenter for byggherrer og rådgivere. Vi vil gjerne være med forme morgendagens løsninger, slår Tragethon fast.
-Jeg mener vi har kompetanse til å komplettere rådgiverne. Vi vet at mange rådgivere setter stor pris på den kompetansen vi kan tilføre dem, spesielt innenfor PE-segmentet.  Vi har daglige henvendelser fra rådgivere fra ulike selskaper, og det er stadig flere som ser fordelen av kontakt med oss, sier Roar Sannem.
-Vi har sikret oss store kontrakter de siste par årene, og ordrereserven for 2017 er også tilfredsstillende. Det betyr at vi har muligheter for å utvikle bedriften til å møte framtidens krav, slår både «gammel og ny» salgs- og markedssjef fast til slutt. 

Om Hallingplast

Hallingplast AS ekstruderer rør og profiler i ulike plastmaterialer, med hovedvekt på Polyetylen (PE) og Polypropylen (PP).
Gjennom samarbeid med noen av Europas fremste aktører innen plastbearbeiding, tilbyr vi ett komplett sortiment med rørdeler og tilbehør.

Les mer om Hallingplast ›

Umbraco CMS fra MarkedsPartner