På jobb for vannet i Nesodden og i verden. Fra venstre: Prosjektleder Arne Johansen og ordfører Nina Sandberg med hvert sitt anboringsklammer. Johansen med et 40 år gammelt korrodert klammer, og ordføreren med Hallingplasts PE-anboringsklammer som Johansen mener skal holde de neste 100 år. Foto: Odd Borgestrand

Nesodden med fokus på vann og ledningsnett

22.10.2014

-Hos oss skal ledningsnettet holde i 100 år. Derfor satser vi kun på gode PE-produkter både når det gjelder ledninger og anboringsklammere. 

VA-nestoren i Nesodden kommune, prosjektleder Arne Johansen, står på for vannbransjen. Det gjorde han også i forkant av årets TV-aksjon, der nettopp vann var hovedfokuset. 

Arne Johansen har deltatt på nesten alle Hallingtreffene siden starten for 18 år siden, og ofte har han stått som nummer èn blant de påmeldte. I januar 2014 ble han tildelt Hallingtreffs hederspris, en pris som deles ut til personer som har gjort en utmerket innsats for å fremme kvalitet, kunnskap og godt omdømme innen VA-faget. Arne Johansen har bidratt til utprøving av nye produkter og teknikker for å oppnå bedre VA-system, utvikling av smartere løsninger og gjøre VA-faget mer interessant for kollegaer. Under Hallingtreff har han i mange år vist stort engasjement. Nye «toppskudd» har kommet som kreative idéer hvert år. 

Det var derfor ikke så overraskende at nettopp Arne Johansen og hans kolleger i avelingen for infrastruktur og vannmiljø fikk med seg kommunenes politiske ledelse på en aksjon for å synliggjøre vannets betydning, lokalt og globalt i forbindelse med årets TV-aksjon.

Markeringen skjedde gjennom egen utstilling i det lokale kjøpesenteret der både ordfører Nina Sandberg, virksomhetsleder Reidun Isachsen og prosjektleder Arne Johansen deltok på standen.

Treffer folk

-Vi vet at vi møter mange mennesker på det lokale kjøpesenteret en fredag ettermiddag og vi mener det er viktig å synliggjøre betydningen av rent drikkevann, sier ordfører Nina Sandberg. Ordfører Sandberg er stolt over de resultatene Nesodden kommune kan vise til i sin satsing på vannsektoren de siste årene.

-Vi ligger helt på topp i Norge når det gjelder vannkvalitet. Vi har fortsatt mye arbeid som gjenstår. Vann er viktig for oss, og vi vil fokusere på at vi som har så godt vann også kan bidra til at mennesker rundt om i verden kan få tilgang på rent vann. Årets aksjon i regi av Kirkens Nødhjelp støttet vi derfor helhjertet opp om, sier ordfører Nina Sandberg. Hun er også stolt over den kreativiteten vannmiljø-etaten viser i forbindelse med årets TV-aksjon. Sandberg setter også pris på at kommunens egne medarbeidere kommer seg ut av kommunehuset og inn på kjøpesenteret for å møte folk og bidra til å sette vann i fokus på den måten de gjør.

Lekkasjene kraftig redusert

Virksomhetsleder for infrastruktur og vannmiljø i Nesodden kommune, Reidun Isachsen, er også stolt over de resultatene kommunen har oppnådd innen vannsektoren de siste årene.

- Vi hadde en lekkasjeprosent opp mot 40, og nå er vi kommet under 15 prosent. Det er takket være målrettet arbeid. Vannforbruket er redusert selv om innbyggertallet er økt, og det som følge av lekkasjetetting og rørfornhying, forklarer hun.

VA-nestoren i Nesodden kommune, prosjektleder Arne Johansen, mener det er viktig å møte innbyggerne i kommunen ansikt til ansikt for å fortelle hvorfor de skal betale VA-gebyrer.
-Når de blir kjent med at kommunen ligger helt på topp både når det gjelder vannkvalitet, ledningsfornyelse og sikkerhet i sin vannforsyning, så forstår de at midlene blir brukt på en god måte. Johansen og hans kolleger benyttet også anledningen til å vise fram VA-utstyr, blant annet utstyr for lekkasjesøking. Her var det også gamle anboringsklammer og utstyr for dagens metode med elektrosveising ble vist fram. 

-Nesodden bruker bare PE-rør fordi det er helsveisede rør som varer lengst. Hos oss skal rørene ligge i 100 år, sår Johansen og Isachsen fast.
-Vi er stolt over det vi får til. Vi er en flott gjeng som arbeider sammen både på drift og stab, og vi vil gjerne bidra også ut over egen kommune, sier de to. I forbindelse med aksjonen ble det delt vi ut informasjonsmateriell om TV-aksjonen, det ble delt ut vannflasker fra Norsk Vann, og det ble oppfordret til å delta som bøssebærene og bidragsytere til selve TV-aksjonen.

Rekruttering til vannbransjen var også en del av dagens aksjon på Nesodden.

-Vi trenger mange unge medarbeidere i norsk vannbransje, og kanskje er det noen som vil bidra til bedre også i utviklingsland, avslutter Reidun Isachsen.

Om Hallingplast

Hallingplast AS ekstruderer rør og profiler i ulike plastmaterialer, med hovedvekt på Polyetylen (PE) og Polypropylen (PP).
Gjennom samarbeid med noen av Europas fremste aktører innen plastbearbeiding, tilbyr vi ett komplett sortiment med rørdeler og tilbehør.

Les mer om Hallingplast ›

Umbraco CMS fra MarkedsPartner