Bildet: Salgsingeniørene Lars Riise (t.v) og Roar Sannem ønsker alle deltakere på Arctic Entrepreneur velkommen til en prat om Hallingplast-produkter på stand nr 50. Foto: Odd Borgestrand

Hallingplast på Arctic Entrepreneur

17.01.2017

Du kan møte Hallingplast-representantene Roar Sannem og Lars Riise under årets Arctic Entrepreneur på Gardermoen. Standen er inne på The Quibe, der Hallingplast er blant totalt 122 utstillere.

Arctic Entrepreneur er en stor årlig møteplass for anleggs- og avfallsbransjen i Norge, med Maskinentreprenørenes Forbund som arrangør. Arctic Entrepreneur 2017 arrangeres i The Qube, Clarion Hotel & Congress Oslo Airport. Det blir stor utstilling, seks seminarer, Vinterfest og Brakkemiddag med god underholdning.
Totalt 1.400 deltakere er påmeldt over de tre dagene som arrangementet varer.

Vegvalgene

Det hele starter i formiddag og varer fram til torsdag ettermiddag. Tirsdag handlet det om Samferdsel og vegvalg med egen dagskonferanse.
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sa i sitt foredrag at infrastruktur er et av de absolutt viktigste satsingsområdene for regjeringen.
-Vi vil at flere skal ha en bedre reisehverdag. Jo bedre vei og bedre jernbane jo bedre vil Norge fungere, mente statsråden.

Han understreket at det ligger mye arbeid bak budsjettøkningen som regjeringen har foretatt hvert år siden de tiltrådte. Det er likevel ikke økning i budsjett som er viktig, Det er hva vi får ut av pengene som teller sa han, og viste fram grafen som forteller at det er bevilget 63,1 milliarder kroner til samferdsel i 2017.

Vedlikeholdsetterslepet

Solvik Olsen har et klart mål om å redusere vedlikeholdsetterslepet. Dette har ikke vært prioritert høyt nok tidligere, mente han. Dette vil være viktig også for store og mellomstore MEF-bedrifter.

-Vedlikehold handler ikke bare om asfalt. Det er viktig å ha en god infrastruktur under asfalten. Det betyr at vi må sørge for at vann- og avløp, og ikke minst dreneringsrørene er på plass. Dermed inkluderte Solvik-Olsen også VA-bransjen i sitt infrastruktur-begrep på Gardermoen i dag.

Flere parallellkonferanser

Tirsdag og onsdag arrangeres Gjenvinningskonferansen, og egen konferanse om klimakrav til anleggsbransjen.
Vann og avløpssektoren har sin egen konferanse på onsdag. Torsdagen er viet til sprengning, der DSB og Arbeidstilsynet møter sprengningsbransjen.  Integrert i alle konferansene er den store utstillingen.

-Vi er godt fornøyd med opplegget der utstillingen får en sentral plass. Det betyr mye for oss at 1400 konferansedeltakere hele tiden beveger seg ut og inn gjennom utstillingsområdet, sier Lars Riise og Roar Sannem.

Vann og avløpsdagen

Som vanlig er det Eli Kari Gjengedal, værsjef i TV2 som leder vann- og avløpsseminaret onsdag. Først ut blant foredragsholderne er Bård Hoksrud, Stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, som tar for seg sektorloven for vann og avløp.
Prosjektleder Trond Andersen i Norsk Vann vil deretter orientere om endringene i ADK-ordningen og assisterende direktør i Norsk Vann, Ynge Wold, vil oppdatere deltakerne om andre aktuelle nyheter fra Norsk Vann.
Næringspolitisk rådgiver i MEF, Tore A. Larsen, vil bidra med MEFs innfallsvinkel til VA-politikken i Norge, før Gisle Halvorsen, seniorrådgiver i Multiconsult, retter et kritisk blikk mot egen bransje. Er det fortsatt klipp og lim som dominerer rådgiverbransjen?
Arnt Olav Holm fra Vestfold Vann og RIN er en av landets mest erfarne lekkasjesøkere, og han vil holde foredrag om «lekkasjesøkerens utfordringer i dag og i framtida».
Etter lunch blir det også en rekke faglige foredrag. Først ut er Finn N. Bangsund, fagsjef i Maskinentreprenørenes Forbund, som tar for seg Sentral Godkjennings framtid. Deretter følger Rolf Aafoskaas, daglig leder i Rolfs Graving og Planering AS og Thomas Kollerød, advokat i MEF opp med temaet «Totalprosjekter».
Ole Jørgen Johansen, distriktssjef VA i Pipelife Norge AS, har fått i oppgave å snakke om «godkjente og ikke godkjente rør», mens Halvard Kierulf, sjefsingeniør i Trondheim kommune, har fått æren av å runde av fagdagen med oppsummering av MeTroVann-prosjektet i Trondheim.
-Det er lagt inn flere gode pauser med utstillingsvandring, slik at deltakere på konferansen skal få med seg både foredrag og utstillingene, og vi er på plass hele tiden, forsikrer Sannem og Riise.

Om Hallingplast

Hallingplast AS ekstruderer rør og profiler i ulike plastmaterialer, med hovedvekt på Polyetylen (PE) og Polypropylen (PP).
Gjennom samarbeid med noen av Europas fremste aktører innen plastbearbeiding, tilbyr vi ett komplett sortiment med rørdeler og tilbehør.

Les mer om Hallingplast ›

Umbraco CMS fra MarkedsPartner