Daglig leder Steinar Tragethon kunne ønske 250 konferansedeltakere velkommen til et fabrikkbesøk som ble gjennomført på en profesjonell måte.

Hallingplast åpnet portene for 20. gang

24.01.2017

Med 250 vannbransjefolk i et festpyntet lagerlokale kunne daglig leder i Hallingplast, Steinar Tragethon, slå fast at interessen for faglig oppdatering er stor både blant ledningseiere, rådgivere og entreprenører. Det var en stolt fabrikksjef som ønsket et rekordstort antall deltakere velkommen til årets Hallingtreff 11.-13.januar.

I år er det 20. gangen Steinar Tragethon og hans medarbeidere kan ønske velkommen til fabrikkbesøk og fagtreff med fokus på ledningsfornyelse i Skandinavia. På slutten av 80-tallet trodde mange at distriktsbedrifter ikke lenger hadde livets rett i et høykostland. Det var nettopp da Hallingplast ”tok av” med en utvikling som få andre bedrifter i Norge kan vise maken til. Selskapet, med base i Ål i Hallingdal har et godt grep om markedet selv om konkurransen er hard. Det er ingen tvil om at bedriften har vært dyktig i å bygge relasjoner med markedet nettopp gjennom det årlige Hallingtreffet. Fagtreffet er populært langt utenfor landets grenser, og er kjent som «praktikernes arena», der også konkurrenter er velkommen.

Med en omsetning på drøyt 370 millioner kroner i fjor fortsetter veksten for Hallingplast AS.  52 medarbeidere omsetter dermed for drøyt sju millioner kroner hver.
De siste fire årene har selskapet oppnådd en vekst på om lag 10 prosent hvert år. Nå er målet at selskapet skal bli enda mer fleksibel.
Under besøket på Hallingplast ble Hallingtreff-deltakerne loset gjennom de ulike produksjonsavdelingene, laboratoriet, vaskeriet og det store råstoff-lageret ved fabrikken på Ål.

Salgs- og markedssjef Sverre Tragethon kunne fortelle at Hallingplast har klare strategier for å utvikle seg videre i et tøft marked.  Det skal leveres ulike rørtyper og dimensjoner til en rekke store prosjekter i Norge og Sverige den nærmeste tide. Et ekstraordinært prosjekt er leveranser til Johan Sverdrup feltet.
Torsdag fortsatte fagtreffet på Vestlia Resort på Geilo med en rekke faglige foredrag.

Svensk VA-Bank for kloke hender

-Vi har arbeidet lenge med god kontakt mellom inne- og utefolket. Vi kaller dette VA-banken, fortalte de to representantene fra Umeå kommune, Walter Jonasson og Hans-Åke Mähler, som begge arbeider i Vakin, (Vann og Avløpskompetense i Nord) et interkommunalt samarbeid i Nord-Sverige med Umeå som den største kommunen med 120.000 innbyggere.

Mye av dette er digitalt når det gjelder kart. Vi setter kartene i sentrum, der vi kan benytte kartet  som et samlingssted for dagens oppgaver.

«Kloke hender»

var temaet for Hallingtreff 2017. Mannen som formidlet innholdet i tematikken var Helge Hiram Jensen. Han kaller seg blant annet for kloakk-kunstner, men er også førsteamanuensis ved Høyskolen Kristiania

I forkant av Hallingtreffet besøkte han fagmiljøer i Drammen og Bergen for å snakke om samarbeid mellom utefolket og innefolket.
-Fagkunnskap ligger ofte i hendene. Det formuleres sjelden i språk eller i skriftlig form. Gjennom 10.000 timers yrkespraksis får man kloke hender De samme timene kan brukes på beregninger og byråkrati, men det gir nødvendigvis ikke kloke hender, mente han. Hiram Jensen la vekt på å bygge bro mellom ulike måter å tenke- og jobbe på, og arrangerte også en debatt om dette.

Økt bevissthet om vann og helse

Dessverre måtte underdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet Kjetil Tveitan, gi tapt for influensaen og meldte derfor forfall på kort varsel. Han skulle begrunne hvorfor departementet ikke er fornøyd med tempoet i norsk ledningsfornyelse. Tveitans foredrag ble dermed presentert av VA-nestor Gunnar Mosevoll i Skien kommune og seniorrådgiver Tom A. Karlsen i rådgiverselskapet Cowi.
-Vi kan ikke leve med et vannledningsnett i så sterkt forfall, var Tveitans tydelige budskap.
Av de 45.000 kilometer med offentlig vannledning ble mye lagt rett etter krigen, og omtrent like mye med private vannledninger.
Tveitan mener de dårligste vann og avløpsledningene må skiftes innen 2035. Dette forutsetter en årlig utskiftingstakt på to prosent inntil etterslepet er tatt igjen.
Vestfold er det fylket i landet som er best på ledningsfornyelse med 1,3 prosent. Finnmark ligger på bunn med 0,4 prosent. Oslo ligger også langt framme med en fornyelse på 1,1 prosent. Gjennomsnittlig fornyelsestakt i fjor var på 0,69 år, og dette bekrefter at det vil ta nettopp 145 år å fornye hele det norske ledningsnettet om farten holdes på nåværende nivå.

Må tenke NoDig først

SSTT må løfte statusen for NoDig, og sørge for å få fram totalgevinsten av større og mindre infrastrukturprosjekter.  Det mente daglig leder Magnus Birkeland i Norwegian Pipeline Drilling under Hallingtreff-debatten om NoDig metodenes framtid i Skandinavia. 

Det ble en debatt for «menigheten» da potensialet for bruk av gravefrie metoder ble løftet fram under avslutningen av årets Hallingtreff på Geilo. 40 år etter det første NoDig prosjektet i Norge er det fortsatt et stort flertall av norske kommuner som ikke kjenner til metoden.  Ledningseiere fra disse kommunene var dermed heller ikke tilstede under årets Hallingtreff.
Leder i Scandinavian Society for Trenchless Tehnology, SSTT, Lars Wermskog i Oslo VAV satte dagsorden ved å stille det sentrale spørsmålet om hvorfor NoDig markedet i Norge ikke vokser i takt med utfordringene i et ledningsnett i forfall.
Panelet besto av fagdirektør i Bergen VA, Magnar Sekse som debattleder, og han hadde med seg rådgiver Martina Bergh Svedahl, Asplan Viak, senioringeniør Trym Trovik, Bergen VA, rådgiver Hilde Lill Nystog Aas, Sweco, daglig leder Magnus Birkeland i Norwegian Pipeline Drilling, og markedssjef Stein Henning Hansen, Aarsleff AS og prosjektleder Øystein Bjørlow i Kjeldaas AS.  Alle med solid NoDig erfaring fra sine respektive bransjer.

Magnar Sekse slo fast at det årlige behovet innen ledningsfornyelse er på 8,1 milliarder kroner, og at det dermed er en framtid for NoDig i Norge.
De største hindringene for økt bruk av NoDig er mangel på kunnskap og kompetanse hos ledningseiere og rådgivere. Derfor er det viktig at vi støtter aktivt opp om arbeidet til SSTT, som nettopp har økende markedsandel for gravefrie metoder som sitt viktigste budskap, sa Sekse, som selv har ledet denne foreningen i flere år.  Tekst og foto: Odd Borgestrand

Flere artikler fra årets Hallingtreff kan du lese på hallingtreff.no

Om Hallingplast

Hallingplast AS ekstruderer rør og profiler i ulike plastmaterialer, med hovedvekt på Polyetylen (PE) og Polypropylen (PP).
Gjennom samarbeid med noen av Europas fremste aktører innen plastbearbeiding, tilbyr vi ett komplett sortiment med rørdeler og tilbehør.

Les mer om Hallingplast ›

Umbraco CMS fra MarkedsPartner