Gode erfaringer med lærlinger hos Hallingplast

28.09.2015

Hallingplast AS får oppmerksomhet i både lokalmiljøet og Buskerud fylke for sin satsning på lærlinger. -Det betyr at bedriften blir satt pris på fordi den tar godt vare på sine lærlinger og bidrar til at ungdom i regionen kommer et viktig steg videre i sin yrkeskarriere.

Verkstedsjef i Hallingplast, Anders Tragethon, som følger opp lærlingene i bedriften, deler gjerne oppmerksomheten med Ål videregåande skole. Hallingplast har meget god dialog med skolen, som har dratt i gang faget Teknikk og industriell produksjon blant annet for å bidra til rekruttering også for Hallingplast AS.

Godt tilbud til ungdom

-Vi har i flere år satset bevisst på lærlingeordningen, først og fremst fordi vi vil gi ungdom i Hallingdal gode arbeidsvaner og rutiner. Vi ser at vi også har stor nytte og glede av å være en lærebedrift.

Vi har i dag tre lærlinger som får praktisk innføring i rørproduksjon i en av Europas mest moderne rørfabrikker. I tillegg har vi også en lærling på verkstedet som utdanner seg til industrimekaniker, opplyser Anders Tragethon.

Lærlingene gjennomfører et læringsprogram over to år før de går opp til fagprøve. To av elevene fra Ål videregåande skole gått opp til fagprøve i år, og begge har bestått med glans. Det samme er tilfelle med en av bedriftens egne ansatte, som også gjerne ville ta fagbrevet.

De tre kan nå titulere seg som produksjonsteknikere, og Hallingplast er første bedrift med dette utdanningsløpet i Buskerud.

Flere yrker
Faget Teknikk og industriell produksjon fører fram til yrker innen teknisk industri, skipsindustri, tekoindustri, bilindustri, kjemisk prosessindustri og i oljebransjen. Helse, miljø og sikkerhet står sentralt i disse yrkene, hvor det å arbeide etter prosedyrer og tegninger og med registrering og dokumentasjon er svært viktig.
På Hallingplast er det serieproduksjon, og lærlingene får bred innføring i alle sider ved produksjonen. Her handler det om nøyaktighet og god kontroll. Lærlingene får praktisk opplæring i drift og vedlikehold av maskiner og utstyr og ikke minst planlegging og gjennomføring i en produksjonslinje.
-Vi mener det er viktig å rekruttere unge medarbeidere til bransjen, og noen av dem håper vi å møte igjen som ansatt hos oss, avslutter Anders Tragethon.

Om Hallingplast

Hallingplast AS ekstruderer rør og profiler i ulike plastmaterialer, med hovedvekt på Polyetylen (PE) og Polypropylen (PP).
Gjennom samarbeid med noen av Europas fremste aktører innen plastbearbeiding, tilbyr vi ett komplett sortiment med rørdeler og tilbehør.

Les mer om Hallingplast ›

Umbraco CMS fra MarkedsPartner