Bildet: Merkingen på det nye PE100 RC+ røret fra Hallingplast er tydelig. Foto: Odd Borgestrand

Et enda sterkere PE-rør på lager hos Hallingplast

09.02.2017

PE 100 RC+ er en videreføring av det velkjente PE 100 røret som Hallingplast har produsert i flere år.  RC står for «Resistance to crack», og betyr i praksis at rørene som er produsert av dette materialet har ekstra god motstand mot riper og langsom sprekkvekst, forklarer Roar Sannem i Hallingplast AS. 

Rørene leveres i dimensjoner fra 20 til 1000 mm, SDR 17-7,4, og rørene er godkjent med både Nordic PolyMark og DK-Vand. Hallingplast har benyttet PE 100 RC+ materiale som standard i alle sine gassrør de siste 10 årene. Det er også benyttet RC+ materiale i JAPI-pipe (Rør med PP-kappe) og på SESU-pipe (Synkerør). Nå har fabrikken bygget opp PE 100 RC+ som lagervare også på standard rør i de mest frekvente dimensjonene, fordi Hallingplast mener at dette er fremtidens PE100 rørmaterial og at tiden er inne for å gå bredt ut.

Samme fleksibilitet

PE-trykkrør er fleksible og er med sine sveiste skjøter 100% strekkfaste, noe som gjør at de tåler naturens krefter godt sammenlignet med mer rigide rørmaterialer. Under installasjon og drift er fleksibiliteten en svært positiv egenskap, som gjør at de tåler blant annet setninger og naturgitte bevegelser i grunnen under driftstiden, forklarer Sannem.
Men uforsiktig og uvøren håndtering på byggeplassen, samt punktlaster som følge av setninger eller bevegelser i grunnen kan også på PE medføre skader i røret, noe som korter ned levetiden på røret og dermed det aktuelle prosjektet. PE100-materialer med RC-klassifisering gjennomgår enda mer omfattende testing enn standard PE100 for å bevise at røret klarer de belastninger et trykkrør skal klare, selv med riper og punktlaster under driftstiden. Materialet har samme trykkholdfasthet, og sveises med de samme delene som ett standard PE100 rør.

Kan i noen flere tilfeller bruke stedlige masser

-Vi anbefaler bruk av PE 100 RC+ generelt, men spesielt i de tilfeller hvor man ønsker å benytte stedlige masser, eller der hvor man forventer tøffere forhold under installasjonen.
Sannem mener det ligger store besparelser i å benytte stedlige masser. Tilkjøring av masser er en stor utgiftspost i de fleste prosjekter.  Nå får også norsk VA-bransje lettere tilgang til rør i PE100 RC+ material som ytterligere kvalitetssikrer  ledningstraseèr som skal ha en forventet levetid på minimum i 100 år, fortsetter Sannem.
-Kan dette være en gavepakke til entreprenører som håndterer rørene og igjenfylling på en for tøff måte?
-Her er det viktig at vi kommuniserer riktig, sier Sannem med et smil.
-Vi må understreke at rørene fortsatt må legges med varsomhet. En dyktig entreprenør setter sin ære i å behandle alle typer rør på en best mulig måte. Lekkasjer i koblinger og ledningsbrudd betyr at jobben må gjøres to ganger, og det er ingen tjent med, sier han.

-Ved de tøffeste installasjonene 

som eksempelvis ved NoDig-metoder anbefaler vi heller bruk av JAPI-pipe, som har en tykk PP beskyttelseskappe, fortsetter Sannem.
-Ved NoDig metoder blir rørene ført inn under bakken uten å ha den samme kontrollen på om røret skades under inntrekkingen. Blir PE-røret skadet vil også livslengden bli forkortet, noe som får konsekvenser for kommende generasjoner. JAPI-pipe er et produkt hvor en tykk utvendig PP-kappe beskytter medierøret, og sikrer at PE-rørets levetid ikke forkortes under installasjonen, sier han.

Om Hallingplast

Hallingplast AS ekstruderer rør og profiler i ulike plastmaterialer, med hovedvekt på Polyetylen (PE) og Polypropylen (PP).
Gjennom samarbeid med noen av Europas fremste aktører innen plastbearbeiding, tilbyr vi ett komplett sortiment med rørdeler og tilbehør.

Les mer om Hallingplast ›

Umbraco CMS fra MarkedsPartner